ทม.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16 ชุมชนกว่า 1,600 ตัว

กกต

วันนี้วันที่ 15 มีนาคม 2562 ผู้สื่อข่าวติดตามการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่ง นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร  จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราช ปณิธาน ศาสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร แกนนำประชาชนอาสาสัตว์แพทย์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หัวหน้าที่เป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์  ลงพื้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้นำรถติดเครื่องขยายเสียง ออกประชาสัมพันธ์ไปทั่วย่านชุมชนปิ่นดำริห์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ แล้วก็นำสัตว์เลี้ยงในชุมชน จับสัตว์มารับบริการฉีดวัคซีนฟรี…โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวชุมชนอย่างดียิ่ง จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกำแพงเพชรทราบว่า ปัจจุบันพี่น้องชาวชุมชนนั้นให้ความสำคัญ ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากทราบถึงพิษภัยของโลกนี้ได้เป็นอย่างดี จึงเกิดการตื่นตัว ช่วยกันสำรวจสัตว์เลี้ยงในชุมชน จากนั้นก็นำไปขึ้นทะเบียน ก่อนที่จะนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันอย่างคึกคักซึ่งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรมีชุมชนทั้งหมด 27 ชุมชนขณะนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงในชุมชนไปแล้วทั้งหมดจำนวน 16 ชุมชน มีสุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิต ทางเจ้าหน้าที่ได้ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวนกว่า 1,600 ตัว ซึ่งบรรยากาศของการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงแต่ละชุมชน เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวาย ของสัตว์เลี้ยงที่ต่างมาเจอกันและตื่นตระหนกตกใจ บางรายก็กระโดดหนีไปได้ ทางเจ้าของก็กลับไปจับที่บ้านมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใหม่ การฉีดวัคซีน มีความคึกคักเป็นการตื่นตัวที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของอันตรายจากภัยเงียบสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุด ที่สำคัญไม่ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่าย เนื่องจากสัตว์เลี้ยงล้วนจรจัดมาก่อน ที่จะมาอาศัยอยู่ตามบ้านเรือนอาศัยย่านชุมชน จนอดสงสารไม่ได้และเลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

สำหรับชุมชนต่อไปให้ติดตามรายละเอียดกำหนดเคลื่อนที่ไปฉีดวัคซีนได้ตาม

ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเรื่อง   กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ประจำปีงบประมาณ 2562 อาศัยอำนาจ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2535  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล   เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ  2562    ตั้งแต่วันที่ 6  มีนาคม  2562  ถึงวันที่ 29  มีนาคม  2562    โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว โดยไม่คิดมูลค่า ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดังกล่าว

ตามกำหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วันที่    6    มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนท่อทองแดง ตรงข้ามประปาเก่า

วันที่    6    มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนไฟฟ้า  ตรงข้ามไฟฟ้า

วันที่    7    มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนป่าไม้  หน้าสำนักงานป่าไม้

วันที่    7    มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนอนันตสิงห์ บ้าน อสม.เพลิน

วันที่    8    มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนปิ่นดำริห์               หน้าศาลพระอิศวร

วันที่    8    มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนวัดช้าง              ปากทางเข้าวัดช้าง

วันที่   11  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนทรัพย์ทวี              หน้าร้านโปรด

วันที่   11  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนเกาะทวี              บ้าน อสม.ม๊อก

วันที่   12  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนสิริจิตร  สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ

วันที่   12  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนวัดกะโลทัย หน้าโรงเรียนจงสวัสดิ์ฯ

วันที่   13  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนวังคาง  ปากซอยวังคาง 2

วันที่   13  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น ข้างโรงเรียนเทศบาล ๑

วันที่   14  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนหนองรี         บ้านรองประธานชุมชน

วันที่   14  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนป่ามะปราง ร้านสมพิศ เป็ดพะโล้

วันที่   15  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนเพชรชูทรัพย์ ในวัดบาง

วันที่   15  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนวัดคูยาง    โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลฯ

วันที่   18  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนร่วมใจพัฒนา       หน้าหมู่บ้านวัชรนคร

วันที่   18  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนเจริญสุข   ติดโกดังเบียร์ช้าง

วันที่   19  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.  ชุมชนประชาหรรษา บริเวณอู่ช่างดำ

วันที่   19  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.  ชุมชนบ่อแขก     ในวัดใหม่กำแพงเพชร

วันที่   20  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.   ชุมชนทุ่งสวน    หน้าโรงเรียนเทศบาล 2

วันที่   20  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.   ชุมชนเพชรทรายทอง    ศาลาเอนกประสงค์ฯ

วันที่   21  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.   ชุมชนวิจิตร  บ้านนายทองใบ

วันที่   21  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.   ชุมชนเพชรกะรัต ข้างโรงแรมนวรัตน์ฯ

วันที่   22  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.   ชุมชนเพชรวารินพัฒนา หน้าถนนเกาะแขก 1 ซอย 3

วันที่   22  มีนาคม  2562    เวลา  13.00 – 15.30  น.   ชุมชนเทศบาล 4               ร้านข้าวแกงป้าเอิญ

วันที่   25  มีนาคม  2562    เวลา  09.00 – 11.30  น.   ชุมชนเกาะแขก    หน้าวัดดอนไพลวัลย์

วันที่   26 – 29  มีนาคม  2562    ณ วัด  สถานที่สาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ

จึงขอให้ท่านเจ้าของสุนัขและแมว ที่ได้สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เรียบร้อยแล้ว เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกรุณานำสุนัขหรือแมวที่มีอายุ  3  เดือน  ขึ้นไป  มารับบริการฉีดวัคซีนฯ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว

อนึ่ง เหรียญเครื่องหมายรับรองการฉีดวัคซีนฯ ขอให้ท่านเจ้าของ นำไปแขวนคอสุนัขของท่านด้วยอย่าให้สูญหายเป็นอันขาดและเก็บหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ

หากปรากฏว่ามีสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ ไปอาศัยหลบซ่อนในอาคารบ้านเรือนของท่าน กรุณาอย่าให้ที่อยู่อาศัยและอาหารเพราะอาจเป็นอันตรายต่อสมาชิกในครอบครัวของท่าน และหากพบว่า     สุนัขตัวใด แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า    โปรดแจ้งเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยด่วน    เพื่อดำเนินการต่อไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช (นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร)