ผู้ว่าฯ กกต.ร่วมกับตำรวจ ปล่อยแถวกวาดล้างก่อนเลือกตั้ง

กกต.ร่วมกับตำรวจ โดยผู้ว่าฯ ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนเลือกตั้ง พร้อมประกาศลั่นต้องไม่มีความผิดกฎหมายทุกชนิดในห้วงเลือกตั้งนี้นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประจำปี 2562 โดยมี นายธนบูรณ์ สินมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร, พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสานแสง ศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในครั้งนี้ ส่วนเหตุผลในการปฏิบัติการในครั้งนี้ เนื่องจากจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ที่จะถึงนี้ จังหวัดกำแพงเพชร ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและดำเนินการปฏิบัติการให้กับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ทั้งในด้านจัดกำลังตำรวจประจำหน่วยเลือกตั้ง และการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบ จึงกำหนดให้มีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ โดยมีกำลังตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจทางหลวง อาสาสมัครและมูลนิธิฯ ในพื้น ที่ร่วมในการทำพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และกระทำความผิดในอาญาต่างๆ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งทั่วไป หรือการเลือกตั้งล่วงหน้าที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้ จะต้องไม่มีเหตุใดๆที่จะเป็นเหตุการณ์ ก่อกวน การก่อความไม่สงบ หรือการก่อการร้ายในพื้นที่ เพราะฉะนั้นต้องอาศัย ความร่วมมือจากพวกเราทุกๆคน ในการกวาดล้างอาชญากรรม ดูแลในพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ ทุกหน่วยได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รับการสั่งการจากหน่วยเหนือทุกๆหน่วย ในห้วงเวลาที่เหลือที่จะถึงการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะต้องไม่มีเหตุเกิดขึ้น ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรอย่างเด็ดขาด จึงฝากให้ถูกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละเพื่อประโยชน์และความสงบสุขของบ้านเมือง// สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร