สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง

วันที่ 18 มีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ฝ่ายรักษาความสะอาด ดำเนินการเก็บกวาด ถนนราชดำเนิน ซ 22 ซึ่งมีประชาชนนำขยะมาทิ้งนอกถังคอนเทนเนอร์ ได้ประกาศให้รับทราบ สร้างวินัยช่วยกันรักษาความสะอาด สร้างวินัยการทิ้ง ให้ตรงถัง