บอลอาวุโส 3 ทีม แข่งสามเส้า เน้นออกกำลังกาย สามัคคี และพัฒนาทักษะด้านการเล่นกีฬา

ข้าราชการประชาชนพ่อค้าและธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกสมาชิกทีมบอลอาวุโสสิงห์โตเมืองกำแพงฯ เปิดสนามสามเส้า พบกับคลองขลุงยูไนเต็ด และกำแพงเพชรยูไนเต็ด ที่สนามกีฬา อบจ.ริมปิง หลังเวลา 16.00 น. สิงห์โตเมืองกำแพงฯ ก็เจอกับกำแพงเพชรยูไนเต็ด แล้วเจอกับคลองขลุงยูไนเต็ด ซึ่งการแข่งขันก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีแกนนำฟุตบอลอาวุโสของทีมของทีมคลองขลุงยูไนเต็ดประกอบไปด้วย  เฮียปิ๊ก ปตท.ไทยเสรี เฮียแดงสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร เฮียหมีรังสรรค์ สบายเมือง  กำแพง United นำโดยนายสุวิทย์สันติวงศ์ชัยในอำเภอลานกระบือ และ สิงห์โตเมืองกำแพงฯ ,พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ ,เสียหรั่ง มนต์ชัย รุ่งชาญชัย ซึ่งสมาชิกทั้ง 3 ทีมก็เต็มไปด้วยก็ราชการ นักธุรกิจ พ่อค้าประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการเล่นกีฬา ก็เพื่อต้องการออกกำลังกาย ใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างความสามัคคีและฝึกฝนทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้หันมาสนใจกับการเล่นกีฬากันอย่างจริงๆ เนื่องจากการเล่นกีฬาเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดของร่างกาย ปัจจุบันจึงมีผู้ที่นิยมหันมาสนใจด้านการกีฬากันมากขึ้น โดยเฉพาะทีมฟุตบอลอาวุโสที่มีทั้งคนหนุ่มที่กำลังก้าวย่างเข้าสู่วัยอาวุโส นอกจากนี้กีฬายังสร้างให้ทุกคนรู้จักความมีน้ำใจ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทหาร ตำรวจรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ต่างร่วมใจกันสร้างทีมกีฬาขึ้นในบ้านเมืองของเรา เพื่อเข้าแข่งขันโดยเฉพาะฟุตบอลอาวุโสในท้องถิ่นทุกอำเภอรวมทั้งต่างจังหวัด ซึ่งมีจังหวัดชลบุรี สุโขทัย ตาก ต่างเหย้าเยือนแลกเปลี่ยน ยังได้สนทนาถึงปัญหาการทำงานร่วมกัน

ในวันนี้ นายสุภัช  กาเรียนธร เจ้าของธุรกิจเสื้อผ้ากีฬาจังหวัดกำแพงเพชร แบนด์ xts1 ได้มอบเสื้อซ้อมกีฬาให้กับทีมสิงห์โตเมืองกำแพงฯเป็นเสื้อยืดแขนสั้นจำนวน 75 ตัวมูลค่า ตัวละกว่า 300 บาทมอบให้กับทีมเพื่อส่งเสริมการฝึกซ้อมการออกกำลังกาย บอลอาวุโสสิงห์โตเมืองกำแพงฯ พ.อ.ประสานแสง ศิริรักษ์ ร่วม เสียหรั่ง มนต์ชัย รุ่งชาญชัยรับมอบ และขอบคุณมา ณ ที่นี้ / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร