ผู้ว่าฯ เหล่ากาชาด เคารพศพเหยื่อวาตภัย คลองลาน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางนวลจันทร์  แสงอุทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง  รองนายกเหล่ากาชาดฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจนางประวิท  กบขุนทด อายุ 50 ปี ณ วัดมอมะรื่น ม.15 ต.คลองลานพัฒนา  อ.คลองลาน  จ.กำแพงเพชร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุวาตภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้ถึงแก่การเสียชีวิต  ทั้งนี้เหล่ากาชาดฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น// รอบรั้วกาชาด