รักกันอย่าลืม..!! พรรคเพื่อชาติเขต 1 อาจารย์สมพงษ์ ปรางทอง เบอร์ 12

การเลือกตั้งครั้งนี้ในเขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองถึง 30 พรรคการเมือง ลยทีเดียว ซึ่งก็มีทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่พักใหม่พรรคเก่ารวมทั้งผู้สมัครในครั้งนี้ ได้รับโอกาสในการลงรับสมัครเลือกตั้งกันอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้พรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัยกันในทุกเขตไม่ต่ำกว่า 30 พรรคการเมือง ในแต่ละเขตของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 4 เขต ในวันนี้เราจะพูดถึงเขตเลือกตั้งที่ 1 พรรคเพื่อชาติที่มีผู้สมัครเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรและเป็นอดีตข้าราชการครูคืออาจารย์สมพงษ์ ปรางค์ทอง ผู้สมัครเขต 1 ในนามพรรคเพื่อชาติ พี่ชูนโยบาย 9 ข้อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสให้กับคนจน ส่งเสริมเกษตรกรฐานราก สร้างมาตรฐานด้านสาธารณสุข ใส่ใจชีวิตคนเมือง ประชาธิปไตยจะกลับคืนมาเศรษฐกิจจะดีขึ้น รักปรองดองกันทำเพื่อชาติ ด้วยการเลือกผู้สมัครจากพรรคเพื่อชาติ เบอร์ 12 อาจารย์สมพงษ์ปรางทอง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชรเขต 1