อบรมคณะกรรมการฯเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันนี้มีการอบรมที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชรโดยอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร ได้อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562