ปตท.สผ.ส่งเสริมอาชีพ อบรมห่อเหรียญโปรยทาน

ปตท.สผ.จัดอบรมการห่อเหรียญโปรยทาน เพิ่มช่องทางหารายได้ให้สมาชิกกลุ่มสื่ออาสาพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือการโปรยทานด้วยเหรียญในงานบุญ ขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน  แต่เดิมชาวพุทธนิยมห่อเหรียญด้วยกระดาษฟอยล์ สีเงินหรือสีทอง ต่อมามีการพัฒนาการห่อให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ มากขึ้น ส่งผลให้เกิดช่องทางในการประกอบอาชีพใหม่ คุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) และทีมงาน ปตท.สผ. โครงการเอส 1 เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสเพิ่มให้กับชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยร่วมกับวิทยากรจาก ไม้ไทยแกลอรี่ จ.กำแพงเพชร จัดอบรมการห่อเหรียญโปรยทานหลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มความสวยงาม และเพิ่มคุณค่าให้กับงานห่อเหรียญโปรยทาน ด้วยรูปแบบและวัสดุการห่อที่หลากหลายโดยผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้คือสมาชิกของกลุ่มสื่ออาสาพัฒนาชุมชนอำเภอลานกระบือ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยตัวแทนชุมชนจากแต่ละตำบลใน อ.ลานกระบือ และคณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านบึงหญ้า ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย การอบรมครั้งนี้นอกจากการใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เชือกกล้วยนำมาห่อเหรียญ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้การใช้วัสดุอื่น ๆ ที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป เช่น เชือกฟาง ไหมพรมมาประยุกต์ใช้ในการห่อ นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้เสริมที่ใช้ต้นทุนน้อยในการเริ่มอาชีพ แต่สามารถทำรายได้ได้ดี ส่วนช่องทางการขายเหรียญโปรยทานในปัจจุบัน นอกจากตามร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์แล้ว ยังมีช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ต่าง ๆ อีกด้วย