อบจ.กำแพงเพชร เปิดแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร “อบจ.กำแพงเพชร คัพ” ครั้งที่ 2

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่โรงพลศึกษาจุ 1,000 ที่นั่ง  สนามกีฬาชากังราว  นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนชิงชนะเลิศจังหวัดกำแพงเพชร อบจ.กำแพงเพชรคัพ ครั้งที่ 2  พร้อมด้วยนายโจม  ฐิตะชนะภัค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

มีนายชรินทร์ ไชยยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับเครือข่ายกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตซอล ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในช่วงปิดภาคเรียน สนับสนุนให้เด็ก และเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ได้พัฒนาทักษะ และความสามารถของนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาฟุตซอล เกิดการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตซอลอย่างต่อเนื่อง

การแข่งขันฟุตซอล ในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชนชาย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประเภทเยาวชนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 50 ทีม การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ด้านนายสุนทร  รัตนากร  กล่าวถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อเด็ก และเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการแข่งขันให้กับนักกีฬาในช่วงปิดภาคเรียน รวมถึงกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนในจังหวัดกำแพงเพชร หันมาสนใจกีฬาฟุตซอ เป็นการพัฒนาวงการกีฬาฟุตซอลจังหวัดกำแพงเพชร ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และการจัดการแข่งขันกีฬานั้น เป็นหน้าที่และภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะต้องส่งเสริมการกีฬาให้กับเยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมเข็มแข็ง

โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรที่สนใจ ร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ให้ไปสู่ฝันที่ตั้งไว้ให้สำเร็จได้ต่อไป