เลี้ยงส่งโยกย้ายอัยการจังหวัด พร้อมต้อนรับท่านที่มาดำรงตำแหน่งใหม่

มีรายงานบรรยากาศการเลี้ยงส่ง ข้าราชการอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด ได้พิจารณาแต่งตั้งสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการอัยการด้วยกันหลายตำแหน่ง และได้มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณกันภายใน โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว กลางเมืองกำแพงเพชร มีแขกเรื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยกันทุกสาขาอาชีพ ในงานค่ำคืนที่ผ่านมา โต้โผใหญ่ก็คือ ท่านอนันต์ ทองแตง ท่านอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการพิจารณาโยกย้าย ไปรับตำแหน่งที่สำนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค 6 และท่านที่เดินทางมารับตำแหน่ง มาจากสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี คือ ท่านนิตยา เมืองมูล รับตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังมี ท่านทรรศวรา แก้วมณี ย้ายมาจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิจิตร มาดำรงตำแหน่งเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดส่วนท่านที่ย้ายจากจังหวัดกำแพงเพชร ไปยังจังหวัดต่างๆในประเทศไทย ได้แก่ ท่านกฤษฎา แสนสุข อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดย้ายไปสำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ท่านชุมพล กอบกุลธร อัยการผู้ช่วยย้ายไปสำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี ท่านณรงค์ น้อยเลิศ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปสำนักงานอัยการจังหวัดวิเชียรบุรี ท่านวินัย คล้ายทอง อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ได้ไปสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านบุญชัย เอกศรายุทธ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ย้ายไปสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ท่านจิราพร ทิโน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดย้ายไปสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 5 ท่านศิรินาถ ศรีสุทธิกุล อัยการจังหวัดผู้ช่วยสนง.คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับแขกที่ร่วมเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีประกอบไปด้วย พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายธำรงค์ อัศวสุธีรกุล อดีต สส.กำแพงเพชร นายกริชชัย สุขสาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิตพร้อมด้วยคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร  นายธำรง​ อัศวสุธีรกุล ประธานคณะกรรมการฯ นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย รองประธานคณะกรรมการฯ นายชญานนท์ บวรกุลนิษฐ์​  นายบัณฑิต​ ผาณิตพิเชฐวงศ์นายสมนึก​ เกิดเปี่ยม คณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นายสรวิชญ์​ ธันยบูรณ์สถาพร,นายรังสรรค์​ สบายเมือง,นายสวัสดิ์​ มุ่งงาม,นายสมศักดิ์​ ขำสกุล,นายวิสุทธิ์​ กังวานไกล,นายพงษ์ศักดิ์​ ขจรเกียรติคุณ และนายพิพัฒน์​ จงมีความสุขทั้งนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งและได้รับการพัฒนาโยกย้าย ได้ขึ้นเวทีเปิดใจถึงการที่ได้มีโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งบางท่านเปิดเผยว่าเป็นครั้งแรกของการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นประสบการณ์ที่ประทับใจในจังหวัดกำแพงเพชร หลายๆด้านทั้งสภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่น ความสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ และสังคมชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีความเป็นมิตรที่ดีและเพื่อนร่วมงานที่ประทับใจ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาที่ได้เมตตาในการปฏิบัติหน้าที่และแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ว่าคดีที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นเป็นจังหวัดที่มีคดีเกิดขึ้นจำนวนมาก และหลายท่านได้ย้ายไปแล้วก็มีโอกาสได้ย้ายกลับมาก็หลายครั้งแสดงให้เห็นถึงความมีเสน่ห์ของจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ร่วมงานที่ใครอยู่แล้วก็ไม่อยากจะจากจังหวัดกำแพงเพชรไป แต่เนื่องด้วยภารกิจหน้าที่และการเติบโตในชีวิตราชการ ที่จะต้องดำเนินต่อไปก็จะไม่ลืมกำแพงเพชร และจะหาทางกลับมาที่กำแพงเพชรอีกครั้งนี่เป็นความรู้สึกของข้าราชการในกระบวนการสำนักงานยุติธรรม คือสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ที่เราน้อยครั้งจะได้มีโอกาสรับรู้ความในใจ ของผู้ที่ทำงานในด้านนี้ เราชาวจังหวัดกำแพงเพชร รู้สึกขอบคุณข้าราชการสำนักงานอัยการทุกท่าน ที่ได้เสียสละให้กับการปฏิบัติหน้าที่ราชการทำหน้าที่ ให้กับประชาชนอย่างเต็มความสามารถท่านอัยการ อนันต์ ทองแตงอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ก็ได้สร้างบรรทัดฐานไว้ให้กับข้าราชการสำนักงานอัยการ ได้เปิดกว้างสู่การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และปรับแผนการทำงานให้รวดเร็วมีความยุติธรรม มีการบริการที่ดี เป็นหน้าที่ของข้าราชการสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับบุญคุณจากพี่น้องประชาชน ที่มาใช้บริการกับสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร นอกจากนี้ยังได้ขอบคุณบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ได้สนับสนุนกาแฟให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้มาติดต่อราชการยังสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรด้วยดีเสมอมา  /พิพัฒน์​ จงมีความสุข /สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร