พิธีตัก/ทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร

ด้วยจังหวัดกำแพงเพชรได้กำหนดจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำพิธีน้ำอภิเษกโดยมีกำหนดการดังนี้

  1. วันเสาร์ที่ 6 เมษายน  2562 เวลา 00 น.พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อสามแสนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
  2. วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 00 น พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง
  3. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ณ ณอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง

ในการนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชรจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชรตามวันและเวลาที่กำหนดนี้

การแต่งกาย/ พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจํา เครื่องแบบปกติขาว( ไม่สวมหมวก) ในขณะทำพิธีราชการทหาร ตำรวจ เครื่องปกติขาว( ไม่สวมหมวก) พร้อมกระบี่ ถุงมือ ในขณะทำพิธี

กรณีร่วมเดินขบวนอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังวัดคูยางพระอารามหลวง

ให้สวมหมวกในระหว่างร่วมเดินขบวนด้วย

ประธานแม่บ้านมหาดไทย ชุดไทยจิตรลดาสีเหลือง

ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสีเหลือง