พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดคูยาง

วันที่ 28 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายฆราวาส และพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ประธานฝ่ายสงฆ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่าชาด นายชัยชะรัตน์ ชูแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร นายวัฒนา เอี่ยมอธิคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร และประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2562 ตามมติมหาเถรสมาคม โดยได้กำหนดจัดพิธีทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน