กาชาดประชุมขับเคลื่อน กิจการการกุศล ช่วยเหลือประชาชน

กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมสรุปกิจการภายใน ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ ร่วมกิจกรรมกุศลสลากและบัตรมัจฉากาชาด ขณะที่ของรางวัลที่เหลือขณะนี้กำลังพิจารณาทางกฎหมายเพื่อจำหน่ายนำเงินเข้ากาชาด คือรถเก๋งอัลเมร่า และกระบะนิสสัน Navara ที่ครบกำหนดแต่ไม่มีผู้มารับวันที่ 4 เมษายน 2562 วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยประชุมกันที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  นางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง,นางสมจิตร  หุตะเสวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายพิสิษฐ์ แร่ทอง เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการเหล่ากาชาดที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งกำหนดจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำไปประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดทำพิธีน้ำอภิเษกโดยมีกำหนดการดังนี้

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน  2562 เวลา 10.00 น.พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อสามแสนอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดคูยาง พระอารามหลวง

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ณ ณอุโบสถ วัดคูยาง พระอารามหลวงที่ประชุมว่าราชการจังหวัดและนายกเหล่ากาชาด ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ที่ช่วยเหลือสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ในงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดประจำปี ระหว่างวันที่ 18 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา เป็นปรากฏการณ์คืนกำไรให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมช่วยเหลือกาชาด ได้การซื้อบัตรกาชาดชิงของรางวัลต่างๆอย่างมากมาย เช่นรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ในครัวเรือนต่างๆและข้าวสารน้ำตาล น้ำปลา น้ำมันพืช ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาครัฐและส่วนหนึ่งกาชาดได้จัดซื้อมาเป็นของรางวัลที่ประชุมได้พิจารณาแผนออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายนและการดำเนินโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน” โดยจะเคลื่อนที่ไปที่วัดบุญมั่นศรัทธารามหมู่ที่ 3 ตำบลดอนแตงอำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพช รในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ร่วมประชุมกับเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 ที่หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยที่ประชุมได้ดำเนินการ คำสั่งเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดหาและส่งเสริมผู้บริจาคโลหิตประจำจังหวัดกำแพงเพชร การแต่งตั้ง “คณะกรรมการแกนนำจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย”การดำเนินงานตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 8 ประการแล้ววันนี้ที่ประชุมก็ได้สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายการจัดงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี 2562 การออกสลากกาชาดการกุศล การออกร้านมัจฉากาชาดและของรางวัลคงเหลือประจำปี 2562 ซึ่งขณะนี้รางวัลสลากกาชาดที่เป็นรถเก๋ง Nissan Note 1 คันและรถกระบะ Nissan Navara Cab 1 คันที่ยังไม่มีผู้ที่มาขึ้นรางวัล ตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ไปจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562 ตามวันเวลาราชการ ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดทางคณะเหล่ากาชาดก็จะได้ดำเนินการพิจารณาดำเนินการเพื่อที่จะนำของรางวัลจำหน่ายทอดตลาดซึ่งกำลังพิจารณาตามขั้นตอนอยู่ขณะนี้นอกจากนี้ที่ประชุมจะได้รับเกียรติกับ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด เจ้าของบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด เจ้าของโครงการคุณธรรมนำการศึกษา ที่ได้สนับสนุนโครงการงบประมาณให้กับโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ 300 แห่งโดยอบรมให้นักเรียนได้รู้จักศีล 5 และอาราธนาพระปริตร ซึ่งโครงการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและสัมฤทธิ์ผลโดยเด็กมีสมาธิขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะ พร้อมเชิญชวนให้ร่วมโครงการ ส่งเสริมเด็กให้เติบโตเป็นคนดีของครอบครัวและประเทศชาติ // พิพัฒน์ จงมีความสุข / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร