บอสใหญ่ โตโยต้า เยี่ยมโชว์รูมกำแพงเพชร ชม”แปลงเกษตรอินทรีย์

บอสใหญ่ โตโยต้า เยี่ยมโชรูมว์ ชม”แปลงเกษตรอินทรีย์ Organic Backyard Showroom” เป็นพื้นที่สวัสดิการพนักงาน อภินันทนาการลูกค้า ชุมชน และสังคม บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด  ได้รับเกียรติจาก คุณมิจิโนบุ ซึงาตะ ( Mr.Michinobu Sugata ) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President of Toyota Motor Thailand) พร้อมด้วย คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการลูกค้ารวมถึงการเข้าร่วมรับฟังภาพรวมในการบริหารงานของโตโยต้า กำแพงเพชร (ฮั้วเฮงหลี)

และ เยี่ยมชม และ เปิดป้ายแปลงเกษตรอินทรีย์ โดยมี คุณศิริพร ลี้นะวัฒนา บริษัท โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) ประธานบริษัทฯ คุณประสิทธิ์ ลี้นะวัฒนา ที่ปรึกษาประธานบริษัทฯ คุณสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหาร  โตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี)พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น แปลงเกษตรอินทรีย์ มีพื้นที่ 400 ตารางเมตร ด้านหลังโชว์รูม ทางบริษัท ได้ดำเนินการมา กว่า 1 ปี วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นพื้นที่สวัสดิการพนักงาน อภินันทนาการลูกค้า ชุมชน และสังคม เน้นการมีส่วนร่วม จากพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยนำ หลักการจัดการขยะ Zero Waste มาใช้ มีการดำเนินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองภายใน ทั้งการแยกขยะเศษอาหารจากโรงอาหารพนักงานมาหมักร่วมกับจุลินทรีย์จาวปลวก / ทำปุ๋ยอินทรีย์ แบบไม่พลิกกลับกอง จากเศษใบไม้ และอินทรีย์วัตถุ ทำเกษตรปลอดการเผา มีโครงการต่อเนื่อง 1 พนักงาน 1 ร้านอาหาร” นำเศษผัก กากผลไม้ กากกาแฟ เปลือกไข่ มาทำปุ๋ยอินทรีย์ ให้เกิดวงจร การผลิต การบริโภค ที่รู้ที่มาที่ไป มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รูป แบบ การเพาะปลูก มีหลากหลาย ทั้งการปลูกบนดินแบบปกติ การปลูกแบบ “แปลงผักยกพื้น” รองรับสังคมสูงวัย สะดวกจัดการทำงานได้ง่าย การปลูกผัก แบบ aquaponics โดยการนำ กะบะไลเนอร์เก่า มาทำบ่อเลี้ยงปลา แล้วหมุนเวียนน้ำมาเลี้ยงพืช สำหรับผลผลิตที่ได้นอกจากพนักงานจะนำกลับไปทำอาหารทานที่บ้าน นำมาเป็นวัตถุดิบในการปรุง หลากหลายเมนูเพื่อสุขภาพ ตามฤดูกาล บริการเสิร์ฟลูกค้าในห้องรับรองศูนย์บริการ และมอบเป็นผักจัดกำ กลับไปทำเมนูเพื่อสุขภาพ ที่บ้านลูกค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และประสบการณ์ ให้กับบุคลลทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงาน ให้เกิดความยั่งยืนร่วมกัน ตลอดไป