ผู้ว่าฯ บวชลูกชาย ดร.อรอนงค์ กลางนภา หน.ตึกพิเศษ รพ.กพ.

งานบวช เป็นประเพณีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณกาล ชายไทยเมื่ออายุครบบวช จะต้องบวชให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบทอดอายุพระพุทธสาสนา สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้ตนเองและบิดามารดารวมทั้งหมู่ญาติ การเป็นนักบวช ดำรงเพศสมณะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเอง เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็สามารถค้นหาแหล่งความสุขที่แท้จริง ศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต เป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ว่าเกิดมาทำไม ตายแล้วไปไหน บาปุบุญคุณโทษ นรกสวรรค์ ภพนี้ภพหน้า และสังสารวัฏ ซึ่งเป็นความรู้ที่มีอยู่แต่ในพระพุทธศษสนา ที่ทนทานต่อการพิสูจน์การบวชจะเป็นการช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา อีกทั้งผู้บวช จะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อให้เป็นพระแท้ตามพระธรรมวินัย เปี่ยมด้วยศีล สมาธิ และปัญญา ซึ่งถือเป็นการใช้วันเวลาอย่างคุ้มค่าและมีความหมายต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างยิ่ง ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เคยตรัสไว้ว่า “ชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีศีล มีสมาธิ ยังประเสริฐกว่าชีวิตตั้งร้อยปี ของผู้ทุศีล ไร้สมาธิ” ข่าวสังคมเด่นดังปังกำแพงฯ ไปติดตามกลับครอบครัวของ ดร. อรอนงค์ คุณพนธ์วศิษฎ์ บวช  ที่ได้ฤกษ์งามยามดีจัดงานพิธีอุปสมบทให้กับน้องเอกพันฒน์ (ไบรท์) กลางนภา บุตรชาย ได้จัดพิธีขึ้นที่วัดนาควัชรโสภณหรือวัดช้างพระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรไปเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ในพิธีก็มีขั้นตอนการปลงผมนาคอาบน้ำนาคกันที่วัดเลยจากนั้นก็เข้าสู่พิธีพระเทศน์สอนนาคเมื่อเสร็จสิ้นพิธีก็นำนาคเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาวัดนาควัชรโสภณหรือวัดช้างพระอารามหลวงประวัติ พ่อนาค เอกพัฒน์  กลางนภา ชื่อเล่น ไบรท์  วันเดือนปีเกิด        14  พฤษภาคม 2535 อายุ  26  ปี 10 เดือน                  ที่อยู่  103/9 หมู่ 4 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรชื่อบิดา นาย  พนธ์วศิษฏ์    กลางนภา   อาชีพ รับราชการเป็นอาจารย์ อยู่โรงเรียนกำแพงเพชรชื่อมารดา นางอรอนงค์   กลางนภา     อาชีพ  รับราชการเป็นหัวหน้าตึกพิเศษ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ประวัติการศึกษา เริ่มเรียนประถมศึกษาที่ รร.อนุบาลกำแพงเพชร มัธยมศึกษารร.กำแพงเพชรนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มลรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา มัธยมศึกษา วิทยาลัยมัธยมศึกษาดุริยางคศิลป์ มหิดล นักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์(Unikl)ที่ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คุรุศาสตร์บัณฑิต(เอกดนตรีสากล) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง  เป็นครูจิตอาสาที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประวัติการรับรางวัล/นวตกรรม

1.ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(ร.9)จากผู้แทนพระองค์ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวินเมื่อเหตุการณน้ำท่วมใหญ่เมื่อปีพ.ศ.2554

  1. เข้าร่วมประกวดการแข่งขันรายการBao young Blood ของWork point studioได้อันดับ 4 ของประเทศเมื่อปีพ.ศ.2559
  2. ผู้ฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งรร.วชิรปราการวิทยาคมผลการประกวดที่ได้รับ มีดังนี้  อันดับ 1 ของกำแพงเพชร ประเภทสาย ขเมื่อปีพ.ศ…256 2 อันดับ 1 ของภาคเหนือ เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศในรายการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปีพ.ศ…2561
  3. ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินในรายการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดพะเยาประเภท Wind Ensembleระดับมัทมัธยมต้นและมัธยมปลายเมื่อปีพ.ศ…2561

และพิธีบวชในครั้งนี้ทางครอบครัวได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจาก นายเชาวลิตร แสงอุทัยและนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาด นายธานี ธัญญาโภชน์ อดีตผู้ว่าฯและนางจันทร์จิรา ธัญญาโภชน์ฯ อดีตนายกเหล่ากาชาด ฯนายไพโรจน์ แก้วแดง  นายเทวัญหุตะเสวี รองผู้ว่าฯ ด.รเสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ คุณมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คุณรัชนีอัศวสุธีระกุล ท่านสุนทร จินดาอินทร์ อดีตวุฒิสภาฯ พล.ต.ต.ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พ.ต.อ.ชยินธร สุคนธรผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปางมะค่า