เพื่อสังคมปลอดภัย..เริ่มต้นวันแรกของสงกรานต์ ฝ่าฝืนศาลฟ้องเมา 96 เรื่อง

ด้วยความรักและความปรารถนาดี ที่จะให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้สนุกสนานกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คือการเล่นน้ำสงกรานต์ให้สนุก ให้มีความสุข และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม

วันนี้จึงมาฝากบอกฝากเตือนให้ทุกท่านได้รับทราบว่า สงกรานต์วันแรกที่ผ่านมามีคนที่ไม่สนุกด้วยถึง 96 ราย ศาลมีคำพิพากษาปรับ ตั้งแต่ 6,000-20,000 บาทเศษ (ตามปริมาณแอลกอฮอล์.และชนิดรถที่ขับ ก็คือ ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ นั่นก็คือพวกที่ดื่มสุรา” ขับรถ” และจะขอกระซิบเพิ่มเติมอย่างหนักๆว่า แม้ว่าผู้ดื่มจะรับสารภาพเพื่อได้โอกาสลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่ปีนี้บอกเลยครับกระบวนการกฎหมายสูงสุด ท่านไม่เมตตาเหมือนปีที่ผ่านมาคือไม่ลดโทษ  เพื่อให้สังคมปลอดภัย เพราะฉะนั้นขอความกรุณาโปรดอย่าได้ฝ่าฝืน เพื่อความสุขของท่านและชีวิตของผู้อื่นที่จะเกิดจากการดื่มสุรา

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีอันดีงามของไทย หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย พี่น้องต่างก็กลับภูมิลำเนา  เพื่อร่วมทำบุญตรุษไทยและร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ สิ่งสำคัญในการเดินทางนั่นก็คือ อุบัติเหตุ ที่มีสถิติการเสียชีวิตเกิดจากความ ประมาท หรือปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นจำนวนหลายแสนคันบนท้องถนน การไม่ชำนาญเส้นทางหรือการขับขี่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย ไร้วินัยจราจร ก็เป็นสาเหตุหลัก

และอีกหนึ่งสาเหตุก็คือน้ำเมา หรือสิ่งมึนเมา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก็คือ สุรา เป็นต้นเหตุหลักอีกประเด็นหนึ่ง ที่นำไปสู่ การเกิด อุบัติเหตุ การ ทะเลาะวิวาท การ คุกคามทางเพศ ความคึกคะนอง และยังเป็นการซ้ำเติมประเพณีวัฒนธรรม ให้เกิดความ เสื่อม ในประเพณีสงกรานต์ การรณรงค์ไม่ดื่มสุรา และรณรงค์เขตปลอดสุรา ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หรือถนนสายสำคัญ 

ด้วยความรักและความปรารถนาดี งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการ ติดตั้งป้ายห้ามดื่มและห้ามขายแอลกอฮอล์ บริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัย และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning) ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร ได้กำหนดจุดที่พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ในเขตอำเภอเมือง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

  1. ถนนสายริมแม่น้ำปิง (บริเวณสวนสิริจิต)
  2. ถนนราชดำเนิน 1
  3. ถนนเมษา1
  4. บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง

และกำหนดวิธีเล่นน้ำสงกรานต์ อย่างปลอดภัยตามวิถีไทยประจำปี 2562 ตามประกาสเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดังนี้

  1. กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning) ตามแนวทางของการบูรณาการการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการความสะดวกด้านการจราจรของกำลังทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ในการให้ประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์         จำนวน 4 แห่ง ได้แก่  ถนนสายริมแม่น้ำปิง (บริเวณสวนสิริจิต) ถนนราชดำเนิน 1  ถนนเทศา 1 และบริเวณ    เกาะกลางแม่น้ำปิง ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562
  2. กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning) และกำหนดวิธีเล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีไทยของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ไร้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีไทยอันดีงามของไทย โดยร่วมกันแต่งกายให้สวยงามตามวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนท้องถิ่นตนเอง ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2562
  3. ห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ในพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีของไทย ส่อไปในทางกระทำอนาจารหรือกระทำให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่ตามวัน เวลาที่กำหนด ในข้อ 1 และ ข้อ 2
  4. ห้ามเล่นสาดน้ำอย่างรุนแรง เช่น ใช้ปืนฉีดน้ำชนิดอัดแรงลม  ท่อพีวีซี  น้ำสกปรก  แป้ง  สี  ของเหลวที่เน่าเหม็น  การขว้างปาถุงน้ำแข็ง และสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
  5. ห้ามจำหน่าย ซื้อขาย แจกจ่าย  และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่กำหนดเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงพื้นที่ที่หน่วยงานตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Zoning)
  6. ผู้ที่เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ปฏิบัติตามเนื้อหาในประกาศนี้ และปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมาย หรือข้อห้ามที่ทางราชการได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ………. จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน