สงกรานต์กำแพงเพชร รักษาประเพณี แห่ผ้าห่ม องค์เจดีย์พระบรมธาตุ

ประเพณีสงกรานต์ที่จังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดงานเทศกาลประเพณีสงกรานต์กำแพงเพชร  “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์เมืองกำแพง”  อีกทั้งยังรณรงค์ให้คนไทยได้เห็นความสำคัญและตระหนักถึงการได้ใช้เวลากับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างกระแสการแต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมทางประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ในแนวคิด กลับบ้าน แต่งไทยไปเล่นสงกรานต์ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไทย ที่น่าภาคภูมิใจ การท่องเที่ยวของเมืองรอง ที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองกำแพงเพชร รวมไปถึงส่งเสริม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไปเมื่อเวลา 16.30 น.ของวันที่ 14 เมษายน 2562 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้สืบสานประเพณีแห่ห่มผ้าองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดยในช่วงช้าได้ทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์จาก 3 วัด วัดคูยาง วัดเสด็จ และวัดบาง และพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ ที่วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร หลังจากนั้นได้ตั้งขบวนเดินเท้า ตกแต่งประดับประดารถยนต์ที่เข้าขบวนให้เข้ากับบรรยากาศสงกรานต์ ชาวชุมชนต่างแต่งกายด้วยชุดไทย ร่วมแห่ห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ เป็นพิธีเก่าแก่ที่สืบทอดมาหลายสิบปีของชาวเมืองกำแพงเพชร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยเคลื่อนขบวนไปตามถนนสายหลักของตัวเมืองกำแพงเพชร ท่ามกลางประชาชนที่เล่นสาดน้ำกันทั้งสองข้างทาง ได้ร่วมสรงน้ำพระและร่วมขบวนแห่ห่มผ้าองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ตลอดเส้นทางถนน ราชดำเนิน 1 และถนนเทศา 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม กับกิจกรรมสำคัญนี้ ก่อนที่ขบวนจะเดินทางข้ามสะพานแม่น้ำปิง ไปยัง วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อขบวนแห่เดินทางถึงวัดพระบรมธาตุ ก็มีขบวนแห่ผ้าของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนครชุมสมทบ ได้ร่วมกันแห่ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์  วงวงแคน ก็บรรเลงเพลงครึกครื้นให้หญิงชายทั้งวัยหนุ่มสาว และสูงอายุ เต้นตามจังหวะอย่างสนุกสนาน นำขบวนแห่ผ้ากระทำทักษิณาวรรตรอบองค์พระเจดีย์ 3 รอบ เมื่อครบ 3 รอบ มีผู้กล่าวนำถวายผ้าห่มองค์เจดีย์พระบรมธาตุ ประชาชนที่ร่วมอยู่ในพิธีกล่าวตามอย่างสงบ โดยมีพระราชวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุเป็นประธานสงฆ์ จากนั้นนำผ้าขึ้นไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์โดยรอบ เป็นเสร็จพิธีวัดพระบรมธาตุเจดียารามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยเมื่อ 600 กว่าปีที่แล้วยุคสุโขทัย ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่ค้นพบจากหลักศิลาจารึก หลักที่ 3 (จารึกนครชุม) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท แห่งราชวงษ์สุโขทัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900 ที่ผ่านมา