รัฐช่วยเหลือผู้ประสบภัย โกสัมพีนคร

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.​ ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร โดยนายสดุดี พุทธังนายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส ตรวจพื้นที่ พร้อมมอบถุงยังชีพและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ พื้นที่เกิดเหตุรวม 3 หมู่บ้านใน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร (เหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ​ตามที่ได้รายงานเบื้องต้น ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว)  ร่วมด้วย ร.ท.สานิต บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อำเภอ​, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ ท้องถิ่น, นายบัณฑิต ศักดิ์ทอง ผญบ.ม.6, นายกิตติพศ พุ่มเรือง ผญบ.ม.9, นายโยธิน เขตรขันต์ ผญบ.ม.13 ต.โกสัมพี และนางสาวภัครวีฐ์ กล้วยหอมทอง รอง ปลัด อบต.โกสัมพี​ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สรุปข้อมูลความเสียหาย (พื้นที่ 1 ตำบล จำนวน 3 หมู่บ้าน รวม 15 หลังคาเรือน (ไม่มีพืชผลทางการเกษตรเสียหาย และไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต) … ดังนี้ หมู่ .6 ต.โกสัมพี บ้านเรือนเสียหายบางส่วน (หลังคา) จำนวน  5 หลัง หมู่ 9 ต.โกสัมพี บ้านเรือนเสียหายบางส่วน (หลังคา) จำนวน 7 หลัง และสายไฟฟ้าขาด 1 จุด หมู่ 13 ต.โกสัมพี บ้านเรือนเสียหายบางส่วน (หลังคา) จำนวน 3 หลังทั้งนี้  อบต.โกสัมพี ได้ดำเนินการตรวจสอบรายการความเสียหายเรียบร้อยแล้ว และจะช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านพักอาศัย ตามระเบียบฯ​ โดยเร่งด่วนต่อไป … ในส่วนของพื้นที่ซึ่งสายไฟฟ้าขาด นายชัยฤทธิ์ นารอต ผู้จัดการ กฟภ.อำเภอ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว … อย่างไรก็ตาม อ.โกสัมพีนคร ได้กำชับประสาน/สั่งการให้ทุกส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เตรียมพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดภัยขึ้นในพื้นที่