วันที่ 2 ยอดลด 85 คดีขึ้นศาลวันที่ 2 ของสงกรานต์กำแพงเพชร

มีรายงานยอดคดีวันที่ 2 ของสงกรานต์จังหวัดกำแพงเพชร ส่งฟ้องศาลจำนวน 85 รายลดลงจากวันแรกที่มีจำนวน 96 ราย ศูนย์อุบัติเหตุวันแรก 2 รายวันที่ 2 เพียง 1 ราย

วันที่ 15 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าจำนวนคดีลดลงจากวันแรกที่มีคดีขึ้นสู่ศาล 96 คดีและ สงกรานต์วันที่ 2 ลดลงเหลือ 85 คดี ศาลมีคำพิพากษาปรับ ตั้งแต่ 6,000-20,000 บาทเศษ (ตามปริมาณแอลกอฮอล์.และชนิดรถที่ขับ เป็นผลจากเจ้าหน้าที่ได้กำหนดมาตรการ ลดอุบัติเหตุด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามดื่มและห้ามขายแอลกอฮอล์  บริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์และจัดโซนนิ่งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกำแพงเพชร

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก็คือ สุรา เป็นต้นเหตุหลักอีกประเด็นหนึ่ง ที่นำไปสู่ การเกิด อุบัติเหตุ การ ทะเลาะวิวาท การ คุกคามทางเพศ ความคึกคะนอง และยังเป็นการซ้ำเติมประเพณีวัฒนธรรม ให้เกิดความ เสื่อมในประเพณีสงกรานต์ การรณรงค์ไม่ดื่มสุรา และรณรงค์เขตปลอดสุรา ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หรือถนนสายสำคัญ

ด้วยความรักและความปรารถนาดี ที่จะให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้สนุกสนานกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย คือการเล่นน้ำสงกรานต์ให้สนุก ให้มีความสุข และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม จังหวัดกำแพงเพชร และเทศบาลเมืองกำแพงเพชร