เกษตร..เยี่ยมสวนเกษตรลุงฮุย ทุเรียน เจออากาศร้อน ผลผลิตออกช้า

เกษตรจังหวัดเยี่ยม สวนเกษตรลุงฮุย ทุเรียน เจออากาศร้อน ผลผลิตออกช้า

เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร นายสมยศ​ มโนวงศ์ พร้อมคณะได้เดินทางมาเยี่ยมชมสวนเกษตรลุงฮุย หมู่ 2 บ้านหนองกรด ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นสวนเกษตร ที่ทำการ ปลูกผลไม้ ภาคตะวันออกทั้ง ทุเรียน เงาะ ลองกอง มังคุด มะไฟ มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งการเดินทางมาเยี่ยมชมสวนในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามและดูผลกระทบ ของการผลิดอกออกผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปร ของสภาพดินฟ้าอากาศโดยเฉพาะ ความร้อนที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงทำให้ผลไม้ ภายในสวนเกิดการติดดอกออกผลล่าช้ากว่าที่ผ่านมานายสมยศได้กล่าวว่า จากการดูสภาพทั่วไปภายในสวนแล้ว จะเห็นได้ว่าเป็นสวนอินทรีย์ที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะสังเกตได้จากใบของต้นผลไม้​ ทั้งทุเรียนหรือเงาะมีความเขียวชอุ่มสดใส อันเนื่องน่าจะมาจากการได้รับความดูแลเอาใจใส่ของเจ้าของสวนเป็นอย่างดี แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผลผลิตนั้น​ จะเหมือนกับในหลายพื้นที่ แม้กระทั่งหลายจังหวัดในภาคตะวันออก ผลไม้ หลายชนิดได้ให้ผลล่าช้าและออกเป็นจำนวนหลายรุ่น เช่นเดียวกับสวนแห่งนี้​แต่จากการพูดคุย กับ นายวศิน ศรีงาม ทายาทเจ้าของสวนเกษตรลุงฮุย ทราบว่า ในปีนี้นั้น ทุเรียนรุ่นแรก ได้ทำการเก็บเกี่ยวไปจำนวนหนึ่ง แต่ขณะนี้ยังมีทุเรียนที่คาดว่าจะออกติดตามมาอีกหลายรุ่น รวมถึงบางต้นที่เพิ่งจะติดผล ซึ่งเชื่อว่า จะเป็นการยืดอายุในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิต ออกจากเดิมไปอีก 1-2 เดือน

ส่วนการดูแลช่วยเหลือ ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเกษตร ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของ การ กำจัดหนอนหรือแมลงที่เป็นศัตรูของผลไม้ มาทำการทดลอง หากได้ผลดี ก็จะนำเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาศัตรูที่เกิดกับผลไม้ต่อไป​นายวศินศรีงามกล่าวว่า ในปีนี้นั้น ผลไม้ในสวนมีผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่ร้อนจัดพอสมควร แต่ก็ยังเชื่อว่า ปริมาณผลผลิต คงจะยังไม่ลดลงจากเดิมเท่าไรนัก แต่อาจจะมีบ้าง ในเรื่องของการออกผลผลิตหลายรุ่น ซึ่งก็จะทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้า ไปจากเดิม พอสมควรส่วนการเก็บเกี่ยวรุ่นที่ 2 นั้นคาดว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่จะถึง สำหรับการปรับเปลี่ยนทิศทาง ภายในส่วนนั้น ในอนาคตจะได้จัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน หรือเกษตรกรในท้องที่ที่สนใจ เรื่องการเพาะปลูกผลไม้ภาคตะวันออกโดยเฉพาะทุเรียนได้เข้ามาศึกษาดูงานหรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อที่จะนำไปพัฒนา สวนเกษตรของตนเองให้ดีขึ้นต่อไปรวมถึงจะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้สนใจ ได้เข้ามาพักผ่อน​ มานั่งรับประทานอาหารทั้งส่วนตัวหรือพร้อมสมาชิกภายในครอบครัว เสมือนเป็นปลอดอากาศบริสุทธิ์ ที่อยู่ห่างไม่ไกลจากตัวเมือง​ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด