อำเภอโกสัมพี ไก่เกลี่ยยุติข้อพิพาทชาวบ้านใช้น้ำคลองสาธารณะ

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร มอบหมายให้ นายจิตรติ รามเนตร ปลัดอาวุโส จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโกสัมพีนคร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องการสูบน้ำจากคลองสาธารณะเข้าพื้นท่ีทำกิน (สวนลำใย ประมาณ 15 ไร่ ในเขตที่ดิน สปก.) ณ บ้านหนองบัวสามัคคี ม.14 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  ร่วมด้วย ร.ท.สานิด บุญวัฒนา หัวหน้า ชป.รส.อำเภอ, เจ้าหน้าที่ อส. พร้อมนายชูชีพ อนุยูร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯซึ่งได้เจรจาไกล่เกลี่ย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับทั้งสองฝ่ายโดยยึดหลักระเบียบ/กฎหมาย และข้อเท็จจริงในการประกอบอาชีพตามลักษณะภูมิประเทศแล้ว ทั้งนี้ คู่พิพาททั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจ พร้อมยอมรับและจะดำเนินการตามข้อตกลงที่เสนอแก่กัน ด้วยความเห็นชอบร่วมกันเรียบร้อยแล้ว โดยจะสามารถสูบน้ำจากคลองสาธารณะเข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินของแต่ละฝ่ายได้ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามอำเภอได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านติดตามผลการปฏิบัติในกรณีดังกล่าวอีกระยะด้วย