บอสใหญ่ในเครือสิงห์โตทองกรุ๊ฟ ทำบุญครบรอบแต่งงาน 23 ปี  

คุณมนต์ชัย คุณธัญญา รุ่งชาญชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในเครือสิงห์โตทอง กรุ๊ป บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างศาลานครชากังราว วัดคูยาง – มอบข้าวถุง สิงห์โตทองหอมนุ่มคุ้มราคา ขนาดบรรจุถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 500 ถุง มูลค่า 50,000 บาท ให้เหล่ากาชาดกำแพงเพชรเพื่อใช้สาธารณประโยชน์ ในโอกาสทำบุญครบรอบแต่งงาน 23 ปี มนต์ชัย (เสี่ย หรั่ง) & ธัญญา (ซ้อแรม) รุ่งชาญชัย ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์ กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ kppnews.net ไปติดตามที่่ “คลับเฮ้าส์สิงห์โตทอง” เจ้าเมืองกำแพงเพชร ท่านเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านนวลจันทร์ แสงอุทัย  นายกเหล่าชาดจังหวัดกำแพงเพชร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร ท่านเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  พ.ต.ท.สุภาพ บัวดี รองอัยการจังหวัดกำแพงเพชร ท่านธนิตศักดิ์ พิศาลกลพัฒน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด อาจารย์ทรงวุฒิ จงมีความสุข คณะที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณรังสรรค์ สบายเมือง ประธานชมรมโรงสีข้าวจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าของกิจการโรงสีสนั่นเมือง และบริษัทกำแพงเพชรเอ็ซ์ปอร์ต จำกัด ส่งออกข้าวต่างประเทศ  คุณสรวิชญ์ ธัญยบูรณ์สถาพร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เจ้าของผู้ประกอบการบริษัทโรงสีธันยบูรณ์สถาพร จำกัด คุณสาธิต ตันติสันติสม คณะกรรมการหอการค้าคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม ปธ เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรเจ้าของผู้ประกอบการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีสว่างถาวร  คุณสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร คุณสุนีย์  ขำคม ที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร คุณทองคำ ตินะรา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร คุณเสวก เนตรบุตร (อดีต)ผจก ธนาคารกสิกรไทย สาขากำแพงเพชร อาจารย์รุ่งธรรม ศรีวรรธนะศิลป์    ครูเชี่ยวชาญ ศูนย์บริรักษ์ไทย   พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักษาพล ตำแหน่งรองผู้กำกับ อาจารย์ สบ.3 คุณเพ็ญภัทร ภู่ภัทรกุล สมาชิกเหล่ากาชาดฯ คุณชมดี สุทธะมุสิก คุณรัชนี อัศวสุธีรกุล  คณะกรรมเหล่ากาชาดฯ คุณสมนึกไกร สมเดช ห้องภาพจรัสศิลป์ คณะสื่อมวลชนสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร ที่ร่วมเดินทางไป คลับเฮ้าส์สิงห์โตทอง ภายในบริเวณบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น เลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรในโอกาสที่ เสี่ยหรั่ง-ซ้อแรม ได้นิมนต์ พระสงฆ์วัดคูยาง พระอารามหลวง 9 รูป ประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ ในโอกาสวันที่ 28 เมษายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบ แต่งาน เพื่อเป็นสิริมงคลคุณมนต์ชัย ประธานบริษัทในเครือสิงห์โตทอง เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 ที่ผ่านมา ตำแหน่งทางสังคมที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร และกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คุณธัญญา  ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558 เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรบริษัทสิงห์โตทอง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2544 โดยใช้ชื่อบริษัท โรงสีสิงห์โตทองไร้ซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าว ประเภทข้าวนึ่ง กำลังการผลิต 800 ตันต่อวัน ขณะนี้มีบริษัทในเครือ 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท สิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งปี 2547 ดำเนินธุรกิจโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร และ ผลิตข้าวสารบรรจุถุง ภายใต้แบรนด์ข้าวสิงห์โตทอง “หอมนุ่ม คุ้มราคา” โดยมีกำลังการผลิต 1,000 ตันต่อวัน จำหน่ายทั้งภายในและส่งออกไปยังต่างประเทศ 2) บริษัท สิงห์โตทองอาร์ซีซีไรซ์ จำกัด ก่อตั้งปี 2548 ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าวประเภทข้าวขาว กำลังการผลิต 1,200 ตันต่อวัน 3) บริษัท สิงห์โตทองไบโอเทค จำกัด ก่อตั้งปี 2550 ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้า 4) บริษัท สิงห์โตทองไซโล จำกัด ก่อตั้งปี 2554 ดำเนินธุรกิจไซโลเก็บพืชผลทางการเกษตร รักษาคุณภาพด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ โดยสัดส่วนรายได้หลักของบริษัทกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจโรงสีและธุรกิจจำหน่ายข้าวสารภายในประเทศ ส่วนที่เหลืออีก 50% มาจากธุรกิจส่งออก 5) บริษัท สิงห์โตทองไรซ์อินเตอร์เทรด จำกัด และ 6) บริษัท สิงห์โตทองแวร์เฮ้าส์ จำกัด ทำธุรกิจโรงสีข้าวและคลังเก็บสินค้า กำลังการผลิต 2,000 ตันต่อวัน และพื้นที่คลังจัดเก็บสินค้า 200,000 ตารางเมตร สามารถเก็บสินค้าเกษตรได้ 1 ล้านตัน พร้อมทั้งมีแหล่งน้ำกว่า 150 ไร่ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคปีนี้เป็นปีครบรอบแต่งงาน 23 ปี เสี่ยหรั่ง เป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ค้าข้าวที่จังหวัดพิจิตร ก่อนที่พบรักกับคุณ แรม ชาวจังหวัดกำแพงเพชร ที่จังหวัดนครสวรรค์ และจบลงที่เป็นคู่ชีวิตกันมานานถึง 23 ปี ครอบครัวมีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย(ลีโอ) รุ่งชาญชัย  และ ธนชัย (ลีออง)รุ่งชาญชัย ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ประเทศ อังกฤษ ด้านการคืนกำไรตอบแทนสังคม ครอบครัว ที่ผ่านมา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว นับ 10 ล้านบาท สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจ ห้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สงเคราะห์เด็กกำพร้า สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ก่อสร้างฌาปนสถาน สนับสนุนภารกิจงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการทำบุญในโอกาสครบรอบแต่งงานของทุกปี และนี่ก็เป็นบรรยากาศของพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสครบรอบ 23 ปีในวันแต่งงานหรือวันมงคลสมรสของครอบครัวที่ถือเป็นสถาบันที่มั่นคงครอบครัว หนึ่ง ของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้ตอบแทนคืนทุนให้กับสังคมด้วยดีตลอดมาครับ