บิ๊กซี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

บิ๊กซี ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้างบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป บริเวณชั้น 1 ทางเข้าฝั่งร้านอมร ราคาเข็มละ 300 บาท จำนวน 5,000 เข็มเท่านั้น