ลุงบ้านอยู่ห่างป่า 2 กิโลเมตร ร่วมกับชาวบ้านขุดลอกทรายฝายกั้นน้ำหายตัว 26 วัน

ข่าวเว็บออนไลน์ กำแพงเพชร Hot News เว็บไซต์ www.kppnews.net ได้นำเสนอภาพข่าวของบุคคลสูญหายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวนี้ ต้องย้อนไปจุดเริ่มต้น คือ จังหวัดกำแพงเพชรได้รับรายงานจากอำเภอปางศิลาทองว่า นายสมชาย ไทยระยะอายุ 63 ปีอยู่บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ได้หายตัวไปขณะกลับจากทำฝายกั้นน้ำ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีชาวบ้านร่วมกันประมาณ 20 คน เข้าไปขุดลอกทรายหน้าฝายน้ำประปาภูเขา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 15:00 นเบื้องต้นภรรยาและญาติผู้สูญหาย ไม่คาดคิดว่านายสมชาย ไทยระยะ จะพลัดหลงป่า เนื่องจากสภาพพื้นที่จุดพัดหลงเป็นป่าโปร่ง ไม่รกทึบ ห่างจากฝายน้ำประปาภูเขาประมาณ 200 เมตร และห่างจากบ้านของผู้สูญหายประมาณ 2 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจากฝายกลับไปยังหมู่บ้าน มีท่อน้ำ PVC สีฟ้า ฝังดินอยู่และบนพื้นดินสลับกันตลอดเส้นทาง และลำธารกับฝายกั้นน้ำก็ไหลผ่านหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดสังเกตชัดเจน

จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 ผู้พลัดหลงก็ยังไม่กลับมา นางลัดดา ไทยระยะ ภรรยาจึงได้นำความเข้าแจ้งไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรปางศิลาทองด้านการค้นหาช่วยเหลือ อำเภอปางศิลาทอง ได้เริ่มจัดกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้รายงานให้จังหวัดกำแพงเพชรได้ทราบ เส้นทางจังหวัดได้สั่งการให้อำเภอปางศิลาทอง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการค้นหาผู้สูญหาย  ณ ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง มีการสนธิกำลังและบูรณาการร่วม กับฝ่ายปกครอง ทหารชุด ชป.รส.ตำรวจภูธรตำรวจตระเวนชายแดนที่ 35 พร้อมสุนัขดมกลิ่น อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อบตปางตาไว หน่วยกู้ภัยสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และราษฎรคลองปลาสร้อยประมาณ 60 นาย ร่วมกันค้นหาจากจุดที่พลัดหลงไปจนถึงวันที่ 23  เมษายน 2562 รวมระยะเวลา 20 วัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 33 ตารางกิโลเมตร แต่ก็ไม่พบร่องรอยหรือสิ่งที่เป็นจุดสังเกตแต่อย่างใดจังหวัดกำแพงเพชรได้เร่งรัดการติดตามค้นหาผู้สูญหาย โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการระดับจังหวัด พร้อมได้ประชุมติดตามการดำเนินงานในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้สั่งการเพิ่มเติม

1)ให้ดำเนินการค้นหาต่อ ซึ่งจังหวัดได้จัดเตรียมกำลังไว้สนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจเพิ่มเติมให้

2)การแจ้งเบาะแสของประชาชนและเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เบาะแสได้ให้มาแจ้งตรงต่อนายอำเภอปางศิลาทอง หรือผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง และให้ประสานข้อมูลตัวอย่างใกล้ชิด

3)มอบหมายให้ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปางศิลาทอง ทำการสืบสวนในประเด็นที่สงสัย เช่นกรณีฆาตกรรม และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดกำแพงเพชรได้สนธิกำลัง และบูรณาการร่วมในรูปแบบประชารัฐ ออกปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27 และ 28 เมษายน 2562 โดยทำการค้นหาดังนี้การค้นหาภาคพื้นดิน ประกอบไปด้วยจิตอาสาพระราชทาน ราษฎรบ้านคลองปลาสร้อย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ทหารพรานที่ 35 ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 ประคองจัง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ากำแพงเพชร ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร สำนักงาน ปภ.จังหวัด และมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานจำนวน 300 คน โดยแบ่งออกเป็น 6 ชุด ค้นหารูปแบบปูพรมคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร แต่ก็ไม่พบร่องรอยผู้สูญหาย

การค้นหาในน้ำ ญาติผู้สูญหายแจ้งต่อ นายเชาวลิตร แสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ว่า พบจุดสังเกตเป็นวังน้ำในลำธารที่อยู่เหนือฝายกั้นน้ำ ประปาหมู่บ้าน มีขนาดกว้างยาวประมาณ 3 เมตร มีความลึกประมาณ 1.50 เมตร สงสัยว่าผู้สูญหายอาจจะตกลงไปในวังน้ำดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร พร้อมด้วยมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถาน และราษฎรบ้านคลองปลาสร้อย ร่วมกันนำเครื่องสูบน้ำแบบแบกหาม เข้าไปสู่เพื่อค้นหาว่ามีผู้สูญหายตัวไปหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่พบผู้เสียหายแต่อย่างใด

การค้นหาทางอากาศ ได้ใช้เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์จำนวน 1 ลำ จากกองการบิน สํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นบินค้นหารอบๆ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังใช้พารามอเตอร์จำนวน 3 ลำ บิลค้นหาไม่พบร่องรอยผู้สูญหายสรุปขณะนี้รวมระยะเวลาการสูญหาย ของนายสมชาย ไทยระยะ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนจนถึงวันที่ 29 เมษายน รวมระยะเวลาเป็นจำนวน 26 วัน จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้ให้แนวทางการค้นหาผู้สูญหาย โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกค้นหาต่อไป จนกว่าจะพบผู้สูญหาย หรือภรรยาและญาติผู้สูญหายจะมีความพึงพอใจในการค้นหา//สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร