กุญแจใครหาย……..!

ประชาสัมพันธ์ประกาศหาเจ้าของกุญแจ

เนื่องด้วย มีพลเมืองดี เก็บกุญแจรถยนต์ได้บริเวณเขื่อนขั้นบันได ริมฝั่งแม่น้ำปิง และได้นำมามอบให้งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ช่วยดำเนินการประกาศหาเจ้าของกุญแจเพื่อส่งมอบคืนให้กับเจ้าของ

หากท่านใดทำพวงกุญแจหล่นหายในบริเวณดังกล่าว โปรดติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร หมายเลขโทรศัพท์ 055- 718200 ต่อ 322