มารู้จัก“เฮียตี๋”รณชัยการเกษตร ที่ปรึกษา นายก อบจ.กำแพงฯ

ชาวพรานกระต่ายปลื้ม….นายก อบจ.กำแพงเพชร แต่งตั้ง “เฮียตี๋”เป็นที่ปรึกษาดูแลบําบัดทุกข์ บํารุงสุข พี่น้องประชาชน เจ้าตัวเผยจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

ผู้สื่อข่าว เว็บข่าวออนไลน์ กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์   www.kppnews.net ได้เดินทางไปพบกับ นายพงษ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ เจ้าของร้าน รณชัยการเกษตร ตั้งอยู่ริมถนนสายพรานกระต่ายกำแพงเพชร เลขที่  153 หมู่ 11 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการเปิดเผยว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  โดย นายสุนทรรัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้ความไว้วางใจออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง ให้เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป หลังข่าวปรากฏทาง social media facebook มีผู้เข้าไปคอมเม้นแสดงความยินดีกันจำนวนมาก

นายพงศ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาอัยการจังหวัดกำแพงเพชร สมัยของนายอนันต์ ทองแตง จนถึงปัจจุบัน นางสาวนิตยา เมืองมูล อัยการจังหวัดกำแพงเพชร ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจค้าขายกับคู่ชีวิต นางณทิพย์รดา  บุญเสริมพิมพ์ คณะกรรมกิ่งกาชาดอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ร้านจำหน่ายพืชผลทางการ เกษตร “ร้านรณชัยการเกษตร” จำหน่ายสินค้า เคมีเกษตร และปัจจุบันเป็น ร้านสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับความนิยมและเป็นที่ไว้วางใจ ของพี่น้องชาวอำเภอพรานกระต่าย ที่มาจับจ่ายซื้อหาของใช้ประจำวันภายในครัวเรือน ค้าขายด้วยความเป็นธรรม จึงทำให้ “เฮียตี๋รณชัยการเกษตร เป็นที่รักใคร่ของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอพรานกระต่ายและอำเภอข้างเคียง ที่ให้การสนับสนุนให้กิจการค้า มีความเจริญรุ่งเรือง และนอกจากนี้เฮียตี๋กับภรรยา ยังได้ตอบแทนคืนกำไรสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาค การทำบุญการช่วยเหลือสังคม และหน่วยงานราชการล่าสุดได้รับความไว้วางใจจาก นายสุนทร รัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้ ดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนในย่านอำเภอพรานกระต่าย เพื่อที่จะนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เข้าสู่ระบบการให้บริการของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดูแลในปัญหาเร่งด่วนเช่น ปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภัย การคมนาคม ที่ไม่ได้รับความสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร และแผนพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำที่ยั่งยืน  ร่วมกับ นโยบายแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับจังหวัดกำแพงเพชร และนโยบายของรัฐบาล “เฮียตี๋”รณชัยการเกษตร เปิดเผยว่าขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่เห็นความสามารถและได้แต่งตั้ง ให้ได้รับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในครั้งนี้ พร้อมรับปากและภาวนาตัวกับพี่น้องชาวอำเภอพรานกระต่ายและใกล้เคียงว่า จะขอทำหน้าที่ในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจ ให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญ หากมีประการใดที่ต้องได้รับการช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่ เฮียตี๋ พรานกระต่าย หรือที่ร้านรณชัยการเกษตร ได้ทุกวันครับท้ายสุด “เฮียตี๋”กล่าวด้วยความรู้สึกขอบคุณ พร้อมเปิดเผยว่าด้วยความปลื้มใจว่า ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณจริงๆครับ ขอขอบคุณทุกไลน์ ทุกคอมเม้นที่ร่วมแสดงความยินดีและให้พรแก่ผม “นายพงศ์ศักดิ์ ขจรเกียรติคุณ” ที่ปรึกษานายก องจ.กำแพงเพชร  ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองทุกๆท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆขึ้นไป และสิ่งสำคัญที่สุดในครั้งนี้ ผมต้องขอกล่าว ขอบพระคุณ “ท่านสุนทร รัตนากร นายก อบจ.กำแพงเพชร ที่ได้มอบหมายให้กระผมได้รับตำแหน่งนี้  ผมจะปฏิบัติที่ที่ท่านมอบหมายให้อย่างเต็มที่ เพื่อพี่น้องชาวจังหวัดกำแพงเพชรทุกท่านครับ // พิพัฒน์ จงมีความสุข รายงาน / กำแพงเพชรฮ็อตนิวส์ / www.kppnews.net / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร