พสกนิกรชาวกําแพงเพชรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในส่วนภูมิภาค นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พสกนิกรนิกรชาวจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งในพิธีเวลา 15.30 น.หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เวลา 16.00 น.นายเชาวลิตร แสงอุทัย ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้าราชการผู้ใหญ่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกำแพงเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เสร็จแล้วรับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รับชมการถ่ายทอดสดการแสดงออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรค์ประสาท ให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล จนถึงเวลา 17.50 น เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดพระราชพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอันเสร็จพิธี