จนท.ดับเพลิงฝึกทบทวนแผนการปฎิบัติการดับเพลิง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณลานกว้างหน้าสำนักงานอาคารเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนสายเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ภายใต้การบริหาร ราชการโดย นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่ได้ให้ความสำคัญ กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งมาตรการ การป้องกันและดูแลความปลอดภัย เกี่ยวกับ อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นในทุกฤดู

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำ เครื่องจักร อุปกรณ์ รถบรรทุกน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ฝึกทบทวนความสามารถของเจ้าหน้าที่ ด้านความรู้และความชำนาญในการดับเพลิง ทั้งความรู้ทางวิชาการ ความชำนาญในเรื่องเทคนิคการดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การวางแผนก่อนเกิดเหตุ การประเมินสถานการณ์. การเข้าควบคุมเพลิงด้วยยุทธศาสตร์และยุทธวิธีต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการฝึกทบทวนการเคลื่อนที่เป็นทีม ฝึกการเข้าหาไฟด้วยน้ำ ฝึกดับไฟโดยใช้น้ำคลุมไฟ จึงเป็นทีม เทคนิคการใช้กำลังพล

ซึ่งการฝึกทบทวน จะทำให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความชำนาญ และการตื่นตัว พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ การดับเพลิงในทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามด้วยความปรารถนาดีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขอประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าเช่นเต้าเสียบปลั๊กไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่มีอายุการใช้งานมานาน ควรได้รับการตรวจสอบสภาพที่อาจชำรุดเสียหายและเป็นสาเหตุของการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร รวมทั้งก่อนออกจากบ้านควรตรวจสอบและถอดปลั๊กไฟที่ไม่ได้ใช้ออก ควรติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ตัดไฟทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและรักษาทรัพย์สินบ้านเรือนไม่ให้ตกอยู่ใน กลุ่มเสี่ยง อย่าลืม  “ไฟไไม้เพียงครั้งเดียว ยิ่งกว่าโจนขึ้นบ้าน 10 ครั้ง” โปรดตรวจสอบและดูแลทรัพย์สินของตัวท่านเองก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ด้วยความปรารถนาดีจาก นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร