แขวงทางหลวง ห่วงใยความปลอดภัย นักเรียน เปิดเทอม

ข่าวประชาสัมพันธ์กำแพงเพชรสำนักงานทางหลวงที่ 4( ตาก)โดย นายทรงชัย พ่วงสุวรรณผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกำแพงเพชรได้มอบหมายให้หมวดทางหลวงในสังกัดดำเนินการตามมาตรการคมนาคมเปิดเทอมปี 2562 โดยร่วมบูรณาการกับตำรวจท้องที่และคุณครูปฏิบัติงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าถึงเย็น เพื่อความปลอดภัย เนื่องจากเป็นวันเริ่มต้นของการเรียนที่จะมีการจราจรรถรับส่งนักเรียน และผู้สัญจรคับคั่ง  จะมีนักเรียนใช้ทางข้ามถนน  เช่นโรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคารโรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลวิทยา  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนโกสัมพีวิทยา โรงเรียนคณฑีพิทยา  โรงเรียนหินดาตราษฎร์บำรุง โรงเรียนคลองลานวิทยา เป็นต้น เป็นการอำนวยความสะดวก เพื่อให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับความปลอดภัย // ปุ้ม❤สุดารัตน์ กำแพง / ข่าว ภาพ