เอกชนใจดีมอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่องรักษาผู้ป่วยวิกฤต

ครอบครัวนักธุรกิจใจดี มอบเครื่องช่วยหายใจ 2 เครื่อง นำไปช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยวิกฤต ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562ที่หน้าตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร คุณสุชิน คุณประชิต สาลีงาม และครอบครัว เดินทางมามอบเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเครื่องที่ทันสมัยมูลค่า 1 ล้านบาท โดยมี นางสุภาพร โฆษิตเลิศวัฒนา หัวหน้าตึกศัลยกรรมชายทั่วไป นางสาววีณา บุญสุริยพันธ์ หัวหน้าตึกศัลยกรรมหญิง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำแพงเพชร

คุณประชิต สาลีงาม อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 385-387 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบธุรกิจด้านออกซิเจน ชื่อ ร้านกำแพงเพชร 2 เปิดเผยด้วยความตื่นตันใจ ที่ได้มอบเครื่องช่วยหายใจนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต ที่เข้ารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในการประคองชีวิตซึ่งเครื่องช่วยหายใจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต่อการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วย ให้สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้ ช่วยต่อช่วงเวลารักษา ให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

เป็นกิจกรรมดีๆ ของครอบครัวสาลีงาม ทำด้วยความตั้งใจ เห็นความสำคัญของผู้ป่วย และด้านการรักษาพยาบาล เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดไป/ เครือข่ายสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร