ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย จัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2562 เวลา 10.00   น. ที่ร.ร.บ้านทุ่งมหาชัย  ต.ทุ่งมหาชัย อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน 7 มิถุนายน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี 2562 โดยมี นายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์  ท้องถิ่นจังหวัดฯ นายบัณฑิต โพธิดก โยธาและผังเมืองจังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการ ทุกภาคส่วน ลูกจ้าง คณะครูโรงเรียนต่างๆ ในสังกัด สำนักงานประถมศึกษาเขตพื้นที่ 2 รวม 10 โรงเรียนจำนวน 300คน ภายใต้การนำของ นายอนุชา  ดำรงบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย ซึ่งวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนตามรับสั่งของ สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตามรอยพระยุคบาท โดยรับสั่งกับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนวิชาสหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนภายหลังพิธีเปิด ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร เงินรางวัล ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน การประกวดเรียงความ การแข่งขันวาดภาพระบายสี การมอบอุปกรณ์กีฬาและของรางวัลจากผู้นำเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ กิจกรรมเกมส์ กิจกรรมสันทนาการและการแข่งขันตอบคำถาม ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ / จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา สี่ทิศ/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร