ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

วันที่ 12 มิ.ย.62 พญ.รจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พร้อมกับ พญ.อังคณา อุปพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.อัครพงศ์ จุฑากรณ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ไพฑูรย์ อ่อนเกตุ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ คุณวิเศษณ์ อุดมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ พว.นงนุช พิเคราะห์งาน ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล และ พว.ฐิติมาน แก้วขาว พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล เริ่มการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับ บุคลากรทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
สำหรับวัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนที่ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่รวม 3 สายพันธุ์ คือ
1.ชนิด เอ เอช 1 เอ็น 1 1 (A H1N1)
2.ชนิด เอ เอช 3 เอ็น 2 (A H3N2)
3.ชนิดบี (B)
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่
1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
2.เด็ก อายุ 6 เดือน-2 ปี
3.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค คือ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย เบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
4.ผู้สูงอายุ มากกว่า 65 ปี
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6.โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ
7.โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กก./ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตรม.
โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงนี้ วันที่1 กรกฏาคม 2562 
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน(วัคซีนมีจำนวนจำกัด)// ข่าวภาพ งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา รพ.กำแพงเพชร