กาชาดมอบ 8,000 บาท โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลกำแพงเพชรขอขอบพระคุณ ท่าน นวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่บริจาคเงินจำนวน 8,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลกำแพงเพชร โดยมี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร พว.ดร.อรอนงค์ กลางนภา หัวหน้าตึกพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ