บริจาคเงิน 200,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ คุณบุญชัย ศิริชนะ คุณสมพร ศิริชนะ ที่บริจาคเงิน จำนวน 200,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นผู้รับมอบ ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยเทอญ