ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้ามาตรฐานก่อสร้างถนนริมปิง 

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้เข้าตรวจสอบความคืบหน้า บริเวณ เขตก่อสร้างถนนริมเขื่อนแม่น้ำปิง ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน การปิดกั้นจราจร บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร งานดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับเหมา ติดตั้งป้ายบอกทาง และอำนวยความสะดวกรวมทั้งมาตรการความปลอดภัยต่างๆ มองเห็นอย่างชัดเจน ทางเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณประชาชนการมีส่วนร่วม ที่ใช้ถนนสัญจรไปมา ได้แจ้งปัญหาและความต้องการ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ที่ดี นอกจากนี้ยังมีป้ายโครงการก่อสร้างของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ปรับปรุงถนนสิริกิต ช่วงสามแยกถนนราษฎร์ร่วมใจ หลังโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปริมาณงาน ว่าง 7.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตารางเมตร งบประมาณตามสัญญาจ้าง 1,134,000.00 บาท สัญญาจ้างเริ่มวันที่ 27 เมษายน 2562 วันสิ้นสุดสัญญา 25 กรกฎาคม 2562 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณกิจก่อสร้าง โดยมีผู้ควบคุม นายธนบดี ทองคุ้ม วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการตรวจการจ้าง นายธีรพล เหมือนอินทร์ ประธานตรวจการจ้าง นายประสิทธิ์ กองวงศ์,นายปัทมพร โพธิปัทมะ กรรมการ