PEA กำแพงเพชร ทุกสาขา “สุดเจ๋ง” รับรางวัล สถานประกอบการปลอดยาเสพติด

PEAกำแพงเพชร , PEAทุกสาขา และ PEAทุกสาขาย่อย ในสังกัด “สุดเจ๋ง” เดินทัพเข้ารับรางวัล สถานประกอบการปลอดยาเสพติด ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะผู้จัดการ การไฟฟ้าสาขา และการไฟฟ้าสาขาย่อย ในสังกัด เข้ารับใบรับรอง สถานประกอบกิจการ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี โดยช่วงเช้าก่อนเข้ารับใบรับรอง ได้มอบหมายให้ นายวัฒนะ ธรรมสอน รองผู้จัดการ(เทคนิค) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับพลังมวลชล นักเรียน นักศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร จากหน้าวัดบาง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ไปสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง PEA ได้ปฏิบัติตามแนวทางและเงื่อนไขอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กร จัดกิจกรรมส่งเสริมการต้านยาเสพติด จัดตรวจสุขภาพและกระบวนการตรวจสอบสารเสพติด เพื่อให้พนักงานในองค์กรมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี ทำงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานสถานประกอบการปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง/ภาพ/ข่าว : แผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร