“ชัยวัฒน์”นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ จาก นายเทวัญ หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ในฐานะเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันยาเสพติด ในหมู่บ้าน / ชุมชน ประจำปี 2562 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ของจังหวัดกำแพงเพชร