เทศบาลตำบลเขาคีริส พัฒนาถนนบ้านทุ่งรวงทอง

นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส ขอรับงบประมาณงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำถนนเสริมผิวและซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทาง ๒,๔๑๐ กิโลเมตร หมู่ที่ ๑๔ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนาถนนเรียบร้อย เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรและขนพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายและเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยความห่วงใยจากนายกเทศมนตรีตำบลเขาคีริส / ปชส.ทต.เขาคีริส