สัตว์ปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม  และมี น.ส.เพ็ญศรี   ธีระวัฒน์   ปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร , นายนเรศ อินทปัตย์ นายกเทศบาลตำบลเทพนคร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัย โรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ นั้น เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ในที่สาธารณะ

ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย  โดยทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ ได้ตั้งใจและร่วมมือกันอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ประสบผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ตั้งไว้นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมงคลแห่งวันคล้ายวันประสูติของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงอุดมด้วยพระพลานามัย ปราศจากโรคาพาธ ภยันตรายใดๆ ทั้งปวง พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล และสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า  ของเหล่าพสกนิกร ตลอดกาลนิรันดร์ / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร