สร้าง/ซ่อม บ้านผู้ยากไร้ “บ้านประชารัฐร่วมใจ” เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.   นายเทวัญ  หุตะเสวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางสมพิศ  แก้วแดง รองนายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ “บ้านประชารัฐร่วมใจ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคง และปลอดภัย โดยมอบให้แก่ นางเรณู  เหล่าเขตกิจ  อายุ 55 ปี  ณ บ้านเลขที่ 28/1 หมู่ 10 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (หลังที่ 5) และมอบให้ นายหยัด  ช่ออังชัน อายุ 72  ปี ณ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 10 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (หลังที่ 6) เหล่ากาชาดฯ  ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจ// กาชาดกำแพงเพชร