ชาวพรานกระต่าย เท่..แห่บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ภายใต้การบริหารของ นางนวลจันทร์  แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ซึ่งมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 162  ราย  ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 26 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตา ให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 34  ราย อวัยวะ จำนวน 31 ราย// กาชาดกำแพงเพชร / สมานักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร