วันนี้ วัดบาง หล่อเทียนพรรษา

นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยเทศบาลเมืองกำแพงเพชรขอเชิญร่วมหล่อเทียนและแห่เทียน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบสานพุทธศาสนาให้ดำรงและคงอยู่ต่อไป ซึ่งในปีนี้ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กำหนดจัดงานเนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ดังนี้พิธีหล่อเทียน ณ วัดบาง  ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.      จัดให้มีพิธีเปิด เวลา 18.00 น.  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมรับชมการแสดงจากสถานศึกษา

พิธีเปิดขบวนแห่เทียนพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน  โดยขบวนรถแห่เทียนพรรษาจากหน่วยงาน สถานศึกษาในเขตเทศบาล และชุมชนในเขตเทศบาล ตกแต่งอย่างสวยงามและประณีต พร้อมด้วยขบวนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามประเพณีและความเชื่อของพุทธศาสนิกชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมหล่อเทียนและแห่เทียน เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562