เทศบาลเมือง กพ.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบาง

พุทธศาสนิกชนชาวเมืองกำแพงเพชร ร่วม สืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ในเทศกาลเข้าพรรษา โดยร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 9 เล่ม เพื่อนำไปร่วมงานแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562วันอังคารที่  9  กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ วัดบาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายไพโรจน์ แก้วแดง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ร่วมกับคณะสงฆ์วัดบาง เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี  2562  โดยมี นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วย ตัวแทน อัยการจังหวัดกำแพงเพชร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  และพุทธศาสนิกชนชาวกำแพงเพชรนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบไหว้สักการะองค์พระซุ้มกอใหญ่  พร้อมประกอบพิธีสงฆ์จนเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ และชมการแสดงพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองกำแพงเพชร จำนวน 3 ชุด จาก โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 3 และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจากนั้นประธานในพิธีรับฟังคำกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี  2562  ประธานพิธีฯ กล่าวเปิดงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ลั่นฆ้องมหาฤกษ์ และหล่อเทียนพรรษาร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและคณะ และประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ชมการแสดงมหรสพ (รำวงย้อนยุคของชุมชนในเขตเทศบาล)สำหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป พิธีหล่อเทียนพรรษา  มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ครั้งโบราณ  เพราะเมื่อสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างในปัจจุบัน เวลาพระภิกษุสามเณร จะสวดมนต์ท่องจำตำรับตำราต้องอาศัยแสงสว่างจากคบ  ตะเกียง  และเทียนไข  ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนถวาย  อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุสงฆ์  ถือกันว่าจะทำให้ผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้าเหมือนดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในยามค่ำคืน  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่าง  การอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจวัตรของสงฆ์ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จึงได้กำหนดจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้

๑.  เพื่อส่งเสริมและร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีหล่อเทียนพรรษาที่ปฏิบัติ  สืบทอดกันมาให้ดำรงอยู่สืบไป

๒.  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา  และถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน

๓.  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเกิดความภาคภูมิใจ และหวงแหนในมรดกที่บรรพบุรุษมอบไว้พร้อมนี้เทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา  โดยกำหนดจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายตามวัดต่าง ๆ  ในจังหวัดกำแพงเพชร   ในวันจันทร์ที่  15  กรกฎาคม  2562 โดยจุดตั้งรถขบวนแห่เทียนพรรษา  ณ  บริเวณหน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน (ริมปิง)