“ครอบครัวรุ่งชาญชัย”ยกปัจจัยงานบวช เฉียดล้าน ถวายวัดคูยาง

“ครอบครัวรุ่งชาญชัย” นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริหารบริษัทสิงห์โตทองไรซ์ จำกัด และ(บริษัทในเครือสิงโตทองกรุ๊ป) เลขที่ 99 /1 หมู่ที่ 2 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จัดงานบุญใหญ่ของครอบครัว อุปสมบท นายธงชัย รุ่งชาญชัย ( ลีโอ) ประกอบไปด้วย นางบุญธรรม พงษ์พานิช (ย่า) นายวัชรพล ตั้งวงสิทธิโชค(ตา) นางกมลพรรณ สุนทรยิ้ม (ยาย) นายมนต์ชัย นางธัญญา รุ่งชาญชัย (บิดา- มารดา) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย เป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร ,คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ,รองประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชร , นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ,ประธานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ,ที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เกียรติประวัติ เข้ารับพระราชทาน รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาปี 2558 นางธัญญา รุ่งชาญชัย ได้รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติคุณสตรีไทยดีเด่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2558 เป็นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  ครอบครัวมีบุตรชาย 2 คน นายธงชัย(ลีโอ) รุ่งชาญชัย  และ ธนชัย (ลีออง)รุ่งชาญชัย ที่ผ่านมาบริษัทฯและครอบครัว ได้ทำการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานทอดถวายวัดคูยาง สมทบปัจจัยสร้างอาคารปฏิบัติธรรมนครชากังราว นับ 10 ล้านบาท สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการพยาบาลฉุกเฉิน สนับสนุนเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลกำแพงเพชร สนับสนุนการศึกษา ช่วยเหลือภัยแล้ง ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สงเคราะห์เด็กกำพร้า สมทบสร้างพระราชานุสาวรีย์ พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ก่อสร้างฌาปนสถาน สนับสนุนภารกิจงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นการทำบุญในโอกาสของทุกปี นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและได้ตอบแทนคืนทุนให้กับสังคมด้วยดีตลอดมา

ล่าสุดได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดที่แขกร่วมซองทำบุญ รวมยอดได้  924,310 บาท ถวายให้กับวัดคูยาง  พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดคูยาง  เพื่อสมทบทุนสร้าง  “ศาลานครชากังราว”

ทั้งนี้ศาลานครชากังราว วัดคูยาง พระอารามหลวง เป็นอาคารที่มีวัตถุประสงค์ใช้ ในการประชุมของคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ รองรับจำนวนผู้ใช้ ภายในมีห้องประชุมหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ 1,224 รูป ส่วนกลางประกอบไปด้วยส่วนรองรับพิเศษส่วนประชาสัมพันธ์ ห้องอาหารและส่วนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาคาร มีลานจอดรถภายในอาคาร ซึ่งสามารถเปลี่ยนพื้นที่เป็นตารางกิจกรรมอเนกประสงค์ ใช้ในงานพิธีต่างๆ หรือทำกิจกรรมทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ ผังบริเวณโดยรอบแนวรั้วใช้แนวต้นไม้ใหญ่  ปลูกไม้ประดิษฐ์ตลอดแนวรั้ว ส่วนบริเวณโดยรอบทำสระน้ำล้อมรอบทั่วบริเวณ และมีสระน้ำขนาดใหญ่หน้าอาคาร สร้างเงาสะท้อนกับงานสถาปัตยกรรม ให้ความโดดเด่นและดูสงบ และสอดคล้องกับแนวคิดการวางผังอาคารในทางพระพุทธศาสนา อาคารศาลานครชากังราววัดคูยาง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรอย่างไรก็ตามชาวพุทธเมืองกำแพงเพชร ก็สามารถที่จะร่วมสมทบทุนบริจาคในการทำบุญสร้างศาลานครชากังราวได้กลับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดคูยางได้ทุกวัน / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร