เทศบาล อสม. Kick Off สู้ยุงลาย หยุดไข้เลือดออก

ยุงลาย อาละวาด ไข้เลือดออกระบาด เทศบาลออกฉีดเคมีพ่น พิกัดผู้ป่วยรัศมี 100 เมตร พร้อม อสม. Kick Off สร้างความเข้าใจ ทำลายแหล่งน้ำ ดีกว่าใช้สารเคมี อันตรายช่วงนี้เป็นช่วงของการระบาด “โรคไข้เลือด”ออกโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการของโรคนี้จะคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัด ในช่วงแรกผู้ป่วยหลายๆเข้าใจคลาดเคลื่อนคิดว่าเป็นแค่เพียงโรคไข้หวัด ทำให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรก อาการโรคมีความรุนแรงมีหลายระดับ ตั้งแต่อาการเล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อก ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มียุงลายออกอาละวาดมากที่สุด ยุงลายตัวเมียจะกัดแล้วดูดเลือดของผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออก ก่อนเชื้อก็จะฟักตัวและเพิ่มจำนวนในตัวยุง แล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร เป็นการแพร่เชื้อโรคไปให้คนอื่นๆต่อไป ยุงชนิดนี้เป็นยุงที่ออกหากินกัดคน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน แล้วชอบเพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่ง ในบริเวณบ้านเช่นตุ่มน้ำ แจกัน จานรองตู้กับข้าว กระป๋อง ฝากะลา ยางรถเก่าๆหลุมที่มีน้ำขังเป็นต้น ล่าสุดในซอยประชาหรรษา 2 ทะลุซอยประชาหรรษา 4 กลาง เมืองกำแพงเพชรปรากฏว่ามีผู้ป่วยจำนวน 5 รายเข้ารับการรักษา และป่วยติดต่อกัน  นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้สั่งการให้ทีมงานควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก หลังจากได้รับข้อมูลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลกำแพงเพชร  โดยพ่นสารเคมีบริเวณบ้านผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในรัศมี 100 เมตร จำนวน 3 ครั้งภายใน 10 วัน เพื่อดำเนินการให้โรคไข้เลือดออกสงบโดยเร็วโดยหลักการใช้สารเคมีในการควบคุมและป้องกันโรค จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นการป้องกัน ไม่ให้ยุงดื้อสารเคมี จะส่งผลทำให้โรคดื้อยา ซึ่งจะทำให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยยากมากขึ้น และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ในที่สุด ดังนั้นเทศบาลฯ จะพิจารณาดำเนินการโดยการใช้สารเคมี ในรายที่เกิดโรค ที่ได้รับแจ้งจากสถานพยาบาลของรัฐ แต่หากสถานพยาบาลของเอกชนจึงขอเอกสารเช่น ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจเลือด หากท่านพบผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค สามารถแจ้งได้ที่ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เบอร์โทร 055-716715 และในวันนี้วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ดำเนินการ Kick Off ออกกำจัดยุงลาย ตามแหล่งน้ำนิ่ง บริเวณบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร พร้อมนำทรายอะเบทไปหยอดน้ำ คว่ำแหล่งน้ำเพาะพันธุ์ยุงทิ้ง และยังรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนในชุมชน ได้รู้จักช่วยเหลือและมีความรู้ในการป้องกันยุงลาย พร้อมกับให้ตระหนักถึงพิษภัยของยุงชนิดนี้ ที่จะกัดบุตรหลานให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ ฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันยับยั้งและป้องกันยุงลายใน 27 ชุมชนของเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร