“เสี่ยหรั่ง”แฉ..!! อคส.เบี้ยวสัญญาเช่าคลัง 346 ล้าน ถ้าไม่จ่าย ห้ามเข้าคลัง แถมทิ้งข้าวให้เสีย

วอน..รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ช่วยโรงสี  อคส.ไม่จ่ายค่า เช่าคลัง 346 ล้าน เก็บข้าวโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่โครงการปี 54/55 , ปรัง 55 , ปี 55/56 กว่า 436 ล้าน ไม่จ่ายค่าเช่าแล้วยังดันทุรัง ประกาศประมูลขายข้าว  แถมทิ้งข้าว 3 หมื่นกระสอบเน่า เสียหาย 30 ล้าน  ขณะที่ผู้ประกอบการประกาศ..ไม่ได้ค่าเช่า สงวนสิทธิ์เข้าโกดังคลังสินค้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัยประธาน บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด ได้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยภาครัฐ องค์การคลังสินค้า หรือ (อคส.) ผิดสัญญาเช่าคลังสินค้า โดยไม่ชำระค่าเช่าและค่าแรงกรรมกร ตามที่องค์การคลังสินค้า (อคส.)อนุมัติให้เช่าคลังสินค้า ของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อเก็บข้าวสารขององค์การคลังสินค้า และได้ดำเนินการนำข้าวในคลังไปจำหน่ายจนเกือบหมดแล้ว แต่ก็ยังเพิกเฉยไม่มาชำระค่าเช่ากับทาง บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมเป็นเงิน 222,4774,596 บาท และค่าแรงกรรมกรอีกจำนวน 8,073,270 บาท รวมเป็นเงิน 232,847,866 บาท  ซึ่งทางบริษัทได้ทวงถามแต่องค์การคลังสินค้า (อคส.)ก็เพิกเฉย ซึ่งเป็นการเช่าคลังสินค้ากับ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด จำนวน 15 หลัง เพื่อนำข้าวสารตามโครงการรับจำนำข้าวในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึง 2556 และมิได้จัดทำเอกสารบันทึกต่อท้ายในสัญญาคลังสินค้าหลังที่ 2 และคลังสินค้าหลังที่ 13 ให้แก่บริษัท

เอกสารติดประกาศเขตพื้นที่หวงห้าม หน้าคลังสินค้าเก็บข้าวรัฐบาล

นอกจากนี้คลังสินค้า A 1 กับ A6 ทั้งสองหลัง ตั้งแต่องค์การคลังสินค้าได้นำข้าวมาเก็บไว้ในโกดัง จนเต็ม แล้วผ่านมา 5 ปี ทาง (อคส.) ไม่ทราบเล่นแร่แปรธาตุอย่างไร ไม่ทำสัญญาเช่าคลัง ทั้งที่ทางบริษัทได้มีหนังสือติดตามทวงถามหลายครั้ง จนบัดนี้ก็ยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด พร้อมกับติดค้างค่าเช่า อีก 113,461,325 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 346,309,191 บาทซึ่งการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากภาครัฐของเอกชนรายนี้ เป็นการรักษาสิทธิ์ของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือร่วมกันหลายฝ่ายโดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร(ท)รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร,ยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร,พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร,อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร,เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร,ตัวแทนผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า , นายคมกิจ ขวัญทิพย์ธนสาร รักษาการ.ผอ.สำนักนโยบายสังคมเป็นตัวแทน (อคส.) ชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามีการเช่าคลังสินค้าบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจํากัด และได้นำเสนอปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการทำสัญญาเช่าและเบิกจ่ายค่าเช่าคลังสินค้าได้ เนื่องจากเป็นการทำสัญญาย้อนหลังประกอบกับมีการเปลี่ยนผู้บริหาร  (อคส.) จึงให้เหตุผลว่าได้มีการยื่นหารือไปยังสำนักอัยการสูงสุด และกรมบัญชีกลาง แล้วพิจารณาการเช่าถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง และปัจจุบันมีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐระเบียบดังกล่าวใช้บังคับองค์การคลังสินค้าด้วย  อยู่ระหว่างรอผลวินิจฉัยของคณะกรรมการนายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ประธานบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด  เปิดเผยว่ารัฐบาลที่ผ่านมา มีนโยบายให้เร่งระบายข้าวที่ค้างอยู่ในสต๊อกให้หมด โดย อคส.จะดำเนินการระบายข้าวสารคงเหลือในสต๊อกรัฐบาลขณะนี้มีเหลืออยู่ 208,000 ตัน ทั้งประเทศ  โดยเมื่อวันที่ 12-19 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา อคส.และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจประมูลได้เข้าดูข้าวในสต๊อกตามคลังสินค้าที่เหลืออยู่  และอยู่ในคลังสินค้าของบริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดจำนวน 140, 000 ตัน ทางบริษัทได้ขอสงวนสิทธิ์ยึดหน่วงข้าวค้างสต๊อกทั้งหมดไว้ในโกดังคลังสินค้า และได้ดำเนินการตามกฎหมาย ติดประกาศเป็นเขตพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดและห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกในพื้นที่บริเวณคลังสินค้าดังกล่าว ห้ามขนย้ายข้าวสารออกไปจากคลังสินค้าโดยเด็ดขาด เนื่องจากองค์การคลังสินค้า(อคส.) ยังไม่ได้รับค่าเช่าและสัญญาเช่าพื้นที่จาก (อคส.) ซึ่งยังไม่มีข้อยุตินายมนต์ชัย ยังเปิดเผยต่ออีกว่า คลังสินค้า(อคส.) คงดำเนินการระบายข้าวสารคงเหลือในสต๊อกรัฐบาลโดยองค์การคลังสินค้าได้ดำเนินการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล เป็นข้าวสาร 3 ชนิด ชนิดแรกเป็นการทั่วไป หมายถึงข้าวดี ชนิดที่ 2 ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน หมายถึงข้าวที่นำไปผลิตอาหารสัตว์ และชนิดที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ นำไป เป็นปุ๋ยเป็นพลังงาน เป็นต้น 

โดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นผู้เสนอซื้อ ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 และในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตรวจดูรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ทางเว็บไซต์ แล้วสามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 นถึง 12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 6 องค์การคลังสินค้าจังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งการประมูลจะมีขึ้นดังกล่าวนั้นทางบริษัทสิงโตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งหนังสือโต้แย้งคัดค้านการประกาศประมูลข้าว และแจ้งให้ชำระค่าเช่าคลังสินค้าและค่าแรงกรรมกร พร้อมจัดทำหนังสือสัญญาเช่าคลังสินค้า และบันทึกต่อท้ายสัญญาเช่าคลังสินค้าให้ได้ข้อยุติเสียก่อน ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้ความเป็นธรรม กับบริษัทและถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ทั้งผู้เสียหายได้โชว์ภาพถ่ายเป็นกองข้าว จำนวนกว่า 30,000 กระสอบ อยู่ในความดูแลของ องค์การคลังสินค้า(อคส.) แต่กลับเพิกเฉยไม่สนใจ  ปล่อยให้ข้าวเน่าเสียหาย  ใครจะรับผิดชอบ ความเสียหายของภาครัฐ  เงินภาษีประชาชน มูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท วอน สตง.ผู้เกี่ยวข้อง มาตรวจสอบข้าวเน่าหาคนรับผิดชอบให้ที ซึ่งท้ายที่สุดผู้ประกอบการ บริษัทสิงห์โตทองไรซ์คอร์ปอเรชั่น จํากัด ผู้ให้เช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บข้าวสารขององค์การคลังสินค้าตามโครงการรับจำนำข้าวในโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวหน้าปี โครงการรับจำนำข้าวนาปรัง ตั้งแต่โครงการปี 54/55 , ปรัง 55 , ปี 55/56 ได้ฝากสื่อมวลชนถึง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และลงมาตรวจสอบเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรม กับผู้ประกอบการที่รอวันเจ๊งจากการกระทำของ องค์การคลังสินค้า (อคส.) ด้วย/ สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร