อสม.เข้มแข็งออกไล่ล่ากำจัดยุงลาย

ถึงจะเป็นวันหยุดแต่พวกเราไม่หยุด .. เพราะยุงลายไข้เลือดออก.. ยังไม่หยุดทำร้ายประชาชน.. และเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้ออกตรวจค้นพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสาะหาแหล่งน้ำ ภาชนะขังน้ำ ถ้วยชาม ยางรถยนต์ กระถางต้นไม้ต่างๆ ที่ถูกทิ้งอยู่ตามกระพงกอหญ้า พี่มีความรกทึบ เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลาย ก่อนที่จะออกมา กลับแพร่เชื้อโรคไข้เลือดออก สู่ลูกเด็กเล็กแดง และผู้ใหญ่ในชุมชน เพื่อป้องกันความเดือดร้อน และปัญหาอันตรายอาจเกิดได้ถึงเสียชีวิต ชาว อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงไม่รอช้าแม้จะเป็นวันหยุด ก็ยังคงออกปฏิบัติหน้าที่ น้ำทรายอะเบทไปแจกจ่าย และหยอดใส่แหล่งน้ำพี่ยังใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์การแพร่ระบาดของยุงลาย จึงขอประชาสัมพันธ์ไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้ได้ร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ป้องกันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่จะเกิดกับบุตรหลานของเราด้วย ด้วยความปรารถนาดีจาก อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร (อสม.) และ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชรที่ได้มีนโยบายห่วงใยประชาชนและมุ่งเน้นป้องกันปัญหาไข้เลือดออกยุงลาย