นศ.วิชาการตลาดอาชีวศึกษาพิษณุโลก ดูงานเฉาก๊วยชากังราว 

นักศึกษาแผนกวิชาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกดูงานโรงงานเฉาก๊วยชากังราว คุณครูขนิษฐา ยอดทอง,คุณครูธวัชชัย หาญจริง เป็นคุณครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกที่นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาด เดินทางมาศึกษาดูงานที่ โรงงานเฉาก๊วยชากังราว  ตราเพชร บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเฉาก๊วยสินค้า OTOP ชื่อดังของจังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีผู้จัดการเป็นวิทยากรให้ความรู้พร้อมกับแนะนำ ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทที่อยู่ระหว่างเดินทางไปภารกิจต่างประเทศ และ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ ที่อยู่ระหว่างเดินทางธุรกิจอยู่กรุงเทพฯ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งบริษัทเฉาก๊วย โดยเริ่มต้นผลิตเฉาก๊วยแบบครอบครัว แนะนำสินค้าไปจำหน่าย พร้อมให้ประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ลิ้มชิมรสชาติ จนนำไปสู่การแสดงสินค้าในงานแสดงสินค้าต่างๆ รวมทั้งอิมแพคเมืองทองธานี ด้วยรสชาติอันแสนจะอร่อย ซึ่งเป็นเฉาก๊วยแท้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปเฉาก๊วยนั้น เป็นที่รู้จักและจำหน่ายดีที่สุด ในบรรดาเฉาก๊วยที่มีในประเทศไทยนอกจากนี้แล้วทางบริษัท ยังได้นำผลกำไรกลับคืนสู่ประชาชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำบุญสร้างวัด สนับสนุนทางการแพทย์ สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และโรงเรียน ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนโรงเรียนกว่า 200 แห่ง ในจังหวัดกำแพงเพชร ให้นักเรียนได้เรียนรู้คุณธรรมเรียนรู้การอาราธนาพระปริตร รู้จักรักษาศีล 5 โดยใช้ชื่อว่า โครงการคุณธรรมนำการศึกษา”

หลังจากบรรยายเสร็จแล้วก็ได้นำพานักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเฉาก๊วย เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับนักเรียนนักศึกษาคณะนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งคุณครูได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ของการนำนักเรียนนักศึกษาเข้าดูงานในครั้งนี้ว่า นักศึกษาดังกล่าวนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการตลาดฉะนั้นทางครูต้องการสร้างแรงบันดาลใจ และให้นักเรียนนั้นได้สัมผัสกับผู้ประกอบการและวิธีการต่างๆของการประกอบการ เพื่อให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ตรง และจะได้นำประสบการณ์ที่เรียนรู้ไปประกอบและต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษา และกลับมาเป็นผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆในการสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และสร้างอนาคตเป็นกำลังเศรษฐกิจสำคัญของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ได้เข้าเยี่ยมชมนั้น ต่างก็รู้จักกับเฉาก๊วยชากังราวเป็นอย่างดี ก่อนกลับต่างก็หาซื้อไปรับประทานและเป็นของฝากกันอย่างคึกคัก และนี่ก็นับเป็นคณะนักศึกษาคณะหนึ่งในจำนวนหลายคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมดูงานศึกษาสร้างสรรค์ประสบการณ์ชีวิตกันอย่างต่อเนื่อง ที่โรงงานบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด / สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร