ทม.ห่วงใย ตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรค คนงานบ่อขยะ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คนงานบ่อขยะเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวนหลายสิบคน  เข้าแถวเข้ารับการตรวจสุขภาพ ภายใต้การนำของ นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดและหัวใจ ให้แก่พนักงานจ้างและคนงานบ่อขยะ กองช่างสุขาภิบาลการตรวจสุขภาพ คือ การตรวจร่างกายในภาวะที่เราเป็นปกติ ไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยใด ๆ เนื่องจากการตรวจร่างกายมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางป้องกันการเกิดโรค เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็นต้น หรือช่วยยับยั้งความรุนแรงของ “ภัยเงียบ” ที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเรา โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ซึ่งหากตรวจพบโรคในระยะแรก ๆ ความรุนแรงหรือการลุกลามของโรคก็จะลดน้อยลง รวมทั้งการตรวจสุขภาพยังจะช่วยลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน และบางโรคยังอาจเพิ่มโอกาสในการรักษาโรคให้หายขาดได้อีกด้วย