ซ้อมโดรน เฉลิมพระเกียรติ ฯ ก่อนแสดงจริงวันที่ 12 สิงหาคม2562

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่าจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ตั้งของ แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ แหล่งน้ำมันดิบบนบกขนาดใหญ่ ที่สุดของประเทศไทย  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อปี 2526 และพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อ ว่า “สิริกิติ์” เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับแหล่งพลังงานของไทยเรา

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ในปี 2562 นี้ ทางจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และ บริษัท เอ ไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. สนับสนุนโดย กลุ่ม ปตท. จะจัดการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562  ประมาณเวลา 19.00 น. ภายหลังเสร็จพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ทั้งนี้ การแสดงโดรนแปรอักษรถวายพระราชสดุดี ไลท์แอนซาวด์  เป็นการแสดงอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน แปรอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์ ประกอบแสง สี เสียง เฉลิมพระเกียรติ แสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรทั่วทุกหมู่เหล่า ที่ต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และประเทศมีความเจริญก้าวหน้า การแสดงประกอบด้วยโดรนจำนวนทั้งสิ้นกว่า 333 ลำ ซึ่งจะแปรอักษรรวมทั้งสิ้น 5 ภาพ เป็นระยะเวลาประมาณ 8 นาที โดยแสดงเป็นรูปภาพต่างๆ ได้แก่

  1. พระนามาภิไธยย่อ สก
  2. พระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  3. พวงมาลัยดอกมะลิ
  4. อักษรคำว่า “ทรงพระเจริญ”
  5. พลุเฉลิมฉลอง

โดยมีบทเพลงซิมโฟนีที่ใช้ประกอบการแสดง เป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงโดย พันเอก ประทีป สุพรรณโรจน์ และบรรเลงโดยวงไทยซิมโฟนี ดูแลโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุขโดรนแปรอักษรที่ใช้ในการแสดงครั้งนี้  เป็นโดรนลักษณะ 4 ใบพัด ประกอบและออกแบบซอฟต์แวร์ในการบินด้วยฝีมือคนไทย นับเป็นความภาคภูมิใจที่คนไทยสามารถสร้างผลงานพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้สำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จังหวัดกำแพงเพชร ขอเรียนเชิญประชาชนโดยทั่วไปทุกท่าน ร่วมจัดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และรับชมการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งมีการแสดงสู่สายตาประชาชนชาวกำแพงเพชรครั้งแรกและเป็นจังหวัดเดียวของทางภาคเหนือ ประเทศไทย ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  ตามวันและเวลาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อคืนวันที่ 9 ที่ผ่านซ้อมการแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สู่สายตาประชาชนชาวกำแพงเพชรครั้งแรกและเป็นจังหวัดเดียวของทางภาคเหนือ ประเทศไทย / เครือข่ายสมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร